Disputas: Monica Five Aarset

Monica Five Aarset ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

"Hearts and roofs. Family, belonging, and (un)settledness among descendants of immigrants in Norway."

Tid og sted for prøveforelesning

Tid: onsdag 15. april 2015 kl. 10:15-11:00

Sted: Auditorium 4, Eilert Sundts Hus

Tittel for prøveforelesning:

"How can anthropological perspectives contribute to understanding the differential socio-economic success of South Asians in European countries?"​

Bedømmelseskomite

Førsteopponent: Dr. Alison Shaw, Senior Research Fellow in Social Anthropology at the University of Oxford

Andreopponent: Dr. Mikkel Rytter, Associate Professor at the Section for Anthropology and Ethnography at the Department of Culture and Society, Aarhus University

Tredje medlem og administrator: Dr. Marianne Elisabeth Lien, Professor ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Geir B. Asheim, forskningsdekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Veileder

Hovedveileder: Forsker Jorun Solheim, Institutt for samfunnsforskning

Biveileder: Professor Thomas Hylland Eriksen, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

Familieliv i en ny norsk middelklasse

Ulike forståelser av hva familie er og skal være brytes mot hverandre blant høyt utdannede etterkommere av innvandrere. Parrelasjonen og kjernefamilien vektlegges av den yngre generasjonen, mens foreldregenerasjonen har forventinger om storfamiliehushold.

I en ny phd-avhandling undersøker Monica Five Aarset familieliv blant høyt utdannede etterkommere av innvandrere fra Pakistan og India. Aarset har foretatt feltarbeid blant par og familier med indisk og pakistansk bakgrunn som kom til Norge på 1970-tallet. Både par der begge er oppvokst i Norge og såkalte transnasjonale par, der en er oppvokst i Norge og en i India eller Pakistan, er inkludert. Studien tar utgangspunkt i etterkommere med høyere utdanning siden det er her vi finner noen av de mest slående endringene mellom foreldregenerasjonen og denne generasjonen. Studien viser at det er en rekke likheter mellom dette segmentet at etterkommere av innvandrere og mainstream, norske middelklasse familier. Mange av familiene i studien har to utearbeidende foreldre, de sender barna i barnehagen, kjører barna til fritidsaktiviteter og snakker om tidsklemma. Samtidig er det noen genuine forskjeller som springer ut av ulike familielogikker, transnasjonale forbindelser og det å være etniske og religiøse minoriteter. Dette handler om forventinger fra foreldregenerasjonen og storfamilien, men også om hvordan det å være etnisk minoritet og middelklasse i et Norge hvor middelklassen først og fremst forbindes det å være etnisk majoritets norsk kan være en utfordrende og sårbar posisjon.

Vitenskapelig sammendrag på engelsk

Publisert 26. feb. 2015 15:48 - Sist endret 26. juni 2017 09:36