Disputas: Maria Øien

Maria Øien ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

"Our art comes from our Dreaming"

Exploring the Becoming of Ngan’gi Art from Nauiyu, Australia

Tid og sted for prøveforelesning

Tid: Mandag 20. april 2015 kl. 10:15-11

Sted: Auditorium 5, Eilert Sundts hus

Tittel for prøveforelesning:

Ngan’gi art production within the context of Australian Aboriginal art production: common themes, distinct trajectories and complex motivations

Bedømmelseskomite

Førsteopponent: Dr. Howard Morphy, Professor of Anthropology and Director of Research, School of Humanities and the Arts at the Australian National University (ANU), Australia

Andreopponent: Dr. Laura Peers, Professor in Anthropology at the Institute of Social and Cultural Anthropology at Oxford University, UK, and Curator for the Americas Collections at the Pitt Rivers Museum, USA

Tredje medlem og administrator: Dr. Ingjerd Hoem, Professor i antropologi og Instituttleder ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Fanny Duckert, dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Veileder

Hovedveileder: Professor Kjersti Larsen, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Biveileder: Professor Arnd Schneider, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo, frem til 2010. Førsteamanuensis Gro Ween, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, fra og med 2010

Analyse av aboriginerkunst; sakrale malerier i et kommersielt marked

Maria Øien har gjennomført to langvarige feltarbeid i Nauiyu Nambiyu, Daly River. Et aboriginsk samfunn med 510 innbyggere som ligger ca. 240 kilometer sør for Darwin i Nord-Australia. Der deltok hun i driften av et lokalt kunstsenter Merrepen Arts, hvor aboriginske kunstnere fra språkgruppen Ngan’gi produserer sine kunstverk. Øien har fulgt produksjon, utstilling og salg av Ngan’gi-kunst og belyser forholdet mellom tradisjon og innovasjon i kunsten. Ngan’gi-kunstnerne ønsker å bruke sine malerier til å formidle den sakrale symbolverdien som inngår i deres motiv. Når deres kunst blir en del av den internasjonale kunstverden oppstår midlertid nye problemstillinger: Hva karakteriserer en kunstform som er kommersiell og illustrerer kosmologiske motiv? Hvordan påvirkes slik kunst i møte med en kompleks kunstverden? Hvordan kan salg av kunst skape muligheter og samtidig begrense kunstnerisk selvstendighet og kommunikasjon mellom mennesker fra ulike kulturer? Dette er spørsmål Øien stiller i sin doktorgradsavhandling“Our art comes from our Dreaming” Exploring the Becoming of Ngan’gi Art from Nauiyu, Australia. Museer og gallerier har gitt Ngan’gi-kunstnerne scener av internasjonalt omfang. Øien demonstrerer hvordan disse stedene utgjør krysskulturelle møteplasser, hvor kunstnere, kunder, kuratorer og kritikere er brakt sammen av en felles interesse for kunst. Gjennom kunst har aboriginene fått en offentlig stemme, kulturell anerkjennelse og inntekter.

Øiens avhandling kombinerer detaljerte beskrivelser av kunstens opprinnelse med en symbolsk analyse av Ngan’gi-motiver, som er forankret i slektskap og kosmologi. Hun utdyper hva som motiverer kunstnernes produksjon, og hvordan kunsten blir vurdert i markedet. Gjennom analyse av produksjon og salg viser Øien hvordan dette konstituerer Ngan’gi-kunst; en kunstart i stadig utvikling. Et hovedargument er at den symbolske bearbeidingen av sakrale motiver til salgbare varer, også innebærer mange misforståelser mellom kunstnere og kunder. Ved å analysere forholdet mellom det “å se” og “å vise” kunst, kaster avhandlingen lys over hvordan forbindelsene mellom Ngan’gi-kunstnere og andre deltagere i kunstverdenen skaper stadige forandringer i kunstens verdi, status og mening.

Øiens avhandling bringer ny etnografisk kunnskap om Ngan’gi-kunst fra Nauiyu, som også i australsk sammenheng har vært relativt ukjent. Den videreutvikler teorier angående de komplekse relasjonene og ambivalente dialogene til stede i produksjon og salg av aboriginer-kunst, og bidrar til sosialantropologiske debatter om kunstanalyse og visuell antropologi.

Vitenskapelig sammendrag på engelsk

 

Publisert 19. mars 2015 11:09 - Sist endret 5. nov. 2018 23:06