Disputas: Kimberly Wynne

Kimberly Wynne ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Blood, Sweat and Bananas. Making a Moral Life on the Margins of the Dominican Republic

Tid og sted for prøveforelesning

Tid: Tirsdag 25. august 2015 kl. 10:15-11:00

Sted: auditorium 3, Eilert Sundts hus

Tittel for prøveforelesning: "How do Christianity and syncretic religions impact on, or contextualise, the emergence of 'ethical process' and moral personhood in the Caribbean?"

Bedømmelseskomite

Førsteopponent: Dr. Samuel Martínez, Associate Professor, Department of Anthropology, University of Connecticut, USA.

Andreopponent: Dr. Maya Mayblin, Lecturer, Social Anthropology, School of Social and Political Sciences, University of Edinburgh, UK.

Tredje medlem og administrator: Dr. Marit Melhuus, professor i sosialantropologi  ved Sosialantropologisk institutt, universitetet i Oslo.

Leder av disputas

Professor Fanny Duckert, Dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Veileder

Hovedveileder: Professor Christian Krohn-Hansen, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

Biveileder: Professor Susanne Brandtstädter, Department of Cultural and Social Anthropology, University of Cologne

Haitiansk-dominikansk felleskap i et krevende hverdagsliv langs marginene

Hvordan oppnår man et tilfredsstillende hverdagsliv når omstendigheter gjør det nesten umulig? Kimberly Wynnes avhandling kaster lys over hvordan dominikanere og haitianere skaper et moralsk liv i et område preget av fattigdom og mistillit. Avhandlingen bygger på feltarbeid nær den haitiansk-dominikanske grensen i Den dominikanske republikk, hvor fattige dominikanere og haitianere bor og arbeider sammen i små landsbyer som kalles “bateyes.” Disse landsbyene gir husvære til arbeidere som er involvert i bananproduksjon og deres familier. Et jordbruk som eksporterer “Fairtrade” bananer til europeiske land som Norge. Den dominikanske republikk har lenge vært avhengig av haitianske migranter innen jordbruk og andre lavtlønnede arbeidssektorer. Likevel, blir haitianere ofte betraktet som uønskede kulturelle fremmede i det dominikanske samfunnet. I bateyene, hvor stadig flere haitianere ankommer, ser dominikanerne på deres haitianske naboer som en trussel mot deres identitet og sikkerhet, samtidig som de er fullt klar over deres økonomiske avhengighet av dem.

Wynne viser hvordan dominikanere og haitianere håndterer følelser av mistillit og utfordringer som springer ut av prekære livsvilkår. Analysen i avhandlingen er fokusert på følgende sentrale bekymringer i bateyenes hverdagsliv: tillit, kjærlighet, omsorg, utseende og sladder. Ved å analysere de kreative måtene begge gruppene tar vare på seg selv og sine familier på tross av diskriminering, vold, sykdom og fattigdom, bidrar Wynne til pågående debatter rundt den kompliserte dominikansk-haitianske relasjon, og den sosialantropologiske forståelse av moralsk handling og refleksjon.

Vitenskapelig sammendrag på engelsk

Publisert 9. juli 2015 10:39 - Sist endret 5. nov. 2018 23:06