Disputas: Rahwa Mussie Weldemichael

Rahwa Mussie Weldemichael ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Negotiating Disrupted Lives - Living With Obstetric Fistula in Ethiopia

Tid og sted for prøveforelesning

Tid: mandag 6. oktober 2014 kl. 10:15-11:00

Sted: Forsamlingssalen, Harald Schjelderups hus

Everyday taboos on sexuality and toilet issues - anthropological approaches from a theoretical and methodological point of view

Bedømmelseskomite

Førsteopponent: Professor Lotte Meinert, Institut for kultur og samfund, Aarhus Universitet

Andreopponent: Professor Gudrun Dahl, Socialantropologiska institutionen, Stockholms Universitet.

Tredje medlem og administrator: Professor Halvard Vike, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

 

Leder av disputas

Professor Christian Krohn-Hansen, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

Veileder

Hovedveileder: Professor  Paul Wenzel Geissler, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

Biveiledere: Professor Karen Marie Moland, Instititutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, og Professor Kjersti Larsen, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

 

 

Weldemichaels avhandling viser hvordan unge kvinner fra fattige familier i perifere deler av Etiopia lever med gynekologisk fistel. Denne tilstanden, som oppstår under fødselen, medfører en rekke helseplager, oftest hos unge kvinner. Avhandlingen tar for seg hvordan etiopiske kvinner som lider av gynekologisk fistel lever med og fortolker sin tilstand, og prøver å skape en sammenheng i sitt liv i ulike sosiale arenaer.


Ved hjelp av intervjuer og deltagende observasjon har kandidaten kunnet nedtegne kvinnenes livshistorier. Disse livshistoriene danner, sammen internasjonale hjelpeorganisasjoners diskurser og praksis, grunnlag for analyse og viser hvordan kvinnene selv og andre aktører skaper mening rundt lidelsen, og hvordan tilstanden følger dem gjennom livet før, med og i noen tilfeller etter gynekologisk fistel.

Avhandlingen belyser både kvinners liv i landsbyen så vel som på sykehuset, og på et rehabiliteringssenter for pasienter med gynekologisk fistel. Avhandlingen bidrar både til medisinsk antropologisk forståelse av sykdom, lidelse og kjønn, og til vår kunnskap om gynekologisk fistel som et personlig, lokalt og globalt helseproblem.

 

Vitenskapelig sammendrag på engelsk

Publisert 15. sep. 2014 14:27 - Sist endret 12. nov. 2019 13:05