Disputas: Kenneth Bo Nielsen

Kenneth Bo Nielsen ved Sosialantropologisk institutt og Senter for utvikling og miljø (SUM) vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Saving the Farmland: The Making of Popular Anti-Land Acquisition Poltics in Singur, West Bengal

Tid og sted for prøveforelesning

Tid: tirsdag 21. oktober 2014 kl. 11:15-12:00

Sted: Domus odontologica, store auditorium, A1.1001

Tittel for prøveforelesning: Anthropological approaches to government and resistance in Asia.

Bedømmelseskomite

Førsteopponent: Lucia Michelutti, University College London

Andreopponent: Dr. Sirpa Tenhunen, University of Helsinki

Tredje medlem og administrator: Professor  Paul Wenzel Geissler, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Marianne Lien, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

Veileder

Hovedveileder: Professor Susanne Brandtstädter, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

Biveileder: Professor Arild Engelsen Ruud, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo

Indiske bønder i kamp for jorden

I 2006 kom nyheten om at den indiske automobilgiganten Tata Motors snart ville sette i gang produksjonen av verdens billigste bil, Tata Nano. Historien om Nano’en – ‘den indiske folkevognen’ – gikk verden rundt som et symbol på Indias nye rolle som økonomisk og teknologisk stormakt. Men begeistringen over den nye bilen falmet snart da det ble kjent at flere tusen indiske bønder i delstaten Vest-Bengal ble tvunget til å oppgi sin landbruksjord for at Tata kunne bygge ny bilfabrikk. De siste ti årene er stadig flere indiske bønder blitt ofre for denne typen tvangseksproprieringer. Indisk industri krever stadig mer plass – og mer jord – og ofte er det småbøndene som må vike når industrien skal frem. Men de gjør det ikke uten motstand.

Med utgangspunkt i kontroversen rundt Tatas fabrikk i Vest-Bengal ser Kenneth Bo Nielsens avhandling nærmere på hvordan indiske bønder i dag organiserer seg i en vanskelig kamp for at bevare eierskap over landbruksjorden sin. For mens industrien som regel har både staten og loven på sin side i kampen om jorden, må bøndene gå andre veier. Nielsen viser hvordan lokale aktivister på landsbynivå har vært overraskende kreative og dyktige til å mobilisere offentligheten ved å spille på utbredte forestillinger om ‘landsbyens’ og ‘den stolte bondens’ symbolske rolle i den bengalske selvforståelse. Samtidig har de hatt hell med å skape robuste allianser med sivilsamfunnet, aktivister, advokater og fremtredende politikere i de store byene. Men Nielsen viser også hvordan helt lokale faktorer som kaste, klasse, kjønn og politisk tilhørighet byr på store utfordringer når bønder skal mobilisere seg kollektivt i kamp for jorden.

Vitenskapelig sammendrag på engelsk

 

Publisert 24. sep. 2014 20:55 - Sist endret 27. mai 2015 15:19