Disputas: Tereza Kuldova

Master Tereza Kuldova ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Designing Elites: Fashion and Prestige in Urban North India 

 

Tid og sted for prøveforelesning

Tid: fredag 29. november kl. 10.15-11.00

Sted: auditorium 3, Eilert Sundts hus

Oppgitt emne: “Fashioning a world: methodological challenges in studying globalization through ethnography”

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Dr. Jean-Claude Galey, Directeur d’études ved Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS)
  • Andreopponent: Dr. Henrike Donner, Senior Lecturer in Social and Cultural Anthropology, Department of Social Sciences, Oxford Brookes University.
  • Tredje medlem og administrator: Dr. Odd Are Berkaak, Professor ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Leder av disputas

Professor ved Institutt for statsvitenskap og studiedekan ved det Samfunnsvitenskapelige fakultet Bjørn Erik Rasch.

Veileder

  • Professor Øivind Fuglerud, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
  • Professor Thomas Hylland Eriksen, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

Populærvitenskapelig sammendrag

Den indiske pengeeliten, som tidligere har vært orientert mot vestlig økonomi og design, orienterer seg nå mot østlige økonomiske sentra. Dette viser doktorgradsavhandlingen til Tereza Kuldova.

Indisk moteindustri vokser stadig, parallellt med et økende antall rike i India og den mytologiske drømmen om at alle kan lykkes i dagens kapitalisme, uansett kaste og klassebakgrunn. Dette følger med et økende behov for å markere rikdom, status og velstand som igjen intensiverer behovet for dets materielle symboler - moteklær, luksus og design. Designere blir berømtheter og skaper mote som estetisk etterstreber glansen fra tidligere indisk adel og kongelige. Designerne skaper materielt, estetisk og ideologisk en overklasse av brukere som minner om maharaj’ene, de tidligere indiske fyrstene.

Designere blir meglere mellom kapital og god smak, som ser gjennom selektive rekonstruksjoner av fortiden mot indisk framtid og styrker ideen om India som en ny økonomisk makt som kan definere seg selv, uavhengig av Vesten.

Avhandlingen diagnostiserer dagens situasjon i den kapitalistiske, estetiske økonomien, og viser hvordan smaken for aristokratisk overflod til Indias voksende forretningselite er sterkt påvirket av sine internasjonale virksomhetsbånd med De forente arabiske emirater, Singapore, Russland, Hong Kong, Shanghai. Ideen bak er ofte å skape en utpreget indisk og ‘stolt’ versjon av markedskapitalismen. Kuldova analyserer forholdet mellom estetikk og ideologi, og hevder at mote i sin estetisk og ideologisk kompleksitet  bør forstås som både en materiell manifestasjon av denne endringen, og som en viktig strategisk aktør for å definere og avgrense denne trenden. Samtidig former den innholdet i den moderne elitens indiskhet.

Avhandlingen er forankret i et ettårig feltarbeid i New Delhi og Lucknow. Den undersøker skjæringspunktet mellom estetisk, materiell og ideologisk praksis blant den nord-indiske forretningselitens virksomhet og prestisje.

Internasjonalt sett er Tereza Kuldovas avhandling en av de aller første forskningsprosjektene om forholdet mellom mote, elite, luksus, håndverk, rikdom, forbruk og fattigdom i India.

Vitenskapelig sammendrag på engelsk

For mer informasjon


 

Publisert 1. nov. 2013 13:15 - Sist endret 18. mars 2015 12:43