Disputas: Michael Hundeide

Cand.polit Michael Hundeide ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Ornitologisk praksis som persepsjon av naturen. Om naturopplevelse, kunnskapservervelse og naturhistorisk entusiasme

Tid og sted for prøveforelesning

Tid: mandag 21. oktober kl 10:15-11:00

Sted: auditorium 3, Harald Schjelderups hus

Oppgitt tittel: "Ornitologer som gruppe anvender teknologiske og begrepsmessige hjelpemidler for å beskrive og å komme i kontakt med fugler. Diskuter de etnografiske utfordringene det innebærer å dokumentere hvordan naturen “svarer” (talks back) i slik utforskning."

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Dr. David Anderson, Professor ved Department of Anthropology, University of Aberdeen
  • Andreopponent: Dr. Mary Bente Bringslid, Førsteamanuensis ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Bergen
  • Tredje medlem og administrator: Dr. Odd Are Berkaak, Professor ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Ingjerd Hoëm, instituttleder ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

Veileder

  • Professor Halvard Vike, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

Ornitologisk praksis som persepsjon av naturen

Hva får en fugleentusiast i slutten av 20-åra til å kjøre tre ganger tur retur Oslo-Trondheim i løpet av en uke for å se to sjeldne arktiske måker? Hva skjer når fuglekikkingen går over fra å være ”hobby” til å bli en ”livsstil” ?

Denne avhandlingen handler om ornitologi som ekspertsystem og subkultur og bruker ornitologi som modell for å finne ut mer om forholdet mellom opplevelse, motivasjon og kunnskapstilegnelse om fugler (”figur”) og naturmiljø (”grunn”) på et primært plan. Hvordan oppfattes, læres og klassifiseres fuglene og landskapene som de oppdages i? Hvordan trenes blikket opp hos visuelle eksperter? Hvordan blir fuglene og stedene hvor de oppdages meningsfulle for ekspert og menigmann? Komparative blikk over til andre naturpraksiser trekkes også inn i analysen. Fuglers symbolikk i vår kultur utforskes, det gies også et historisk bilde som viser ornitologiens utvikling i takt med teknologi og samfunnsendring fra 17-1800 tallet til vår tid.

Naturhistorisk entusiasme smitter?

Når ornitologer eller entomologer i felt oppdager nye organismer, da bringes de ofte inn i en oppløftet tilstand  av oppdagelse, som ofte karakteriseres ved et monomant fokus og en dyp emosjonell identifisering (perseptuelt engasjement) rettet mot figurene de observerer. Det er dette jeg kaller naturhistorisk entusiasme, og det er ofte sosialt ”smittsomt”.

Et siste poeng handler om at estetiske preferanser om dyr og natur kan endres gjennom direkte opplevelse og praksis (ferdighetstilegnelse), mens verdimessige (etiske) preferanser om dyr og natur først og fremst er produkter av språklig og sosial påvirkning.

Vitenskapelig sammendrag på engelsk

 

For mer informasjon


 

Publisert 3. okt. 2013 12:52 - Sist endret 12. nov. 2019 13:02