2013

Tidligere

Tid og sted: 9. des. 2013 13:1516:00, Auditorium 4, Eilert Sundts hus

Master Stine Rybråten ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

"This is not a wilderness. This is where we live." Enacting nature in Unjárga-Nesseby, Northern Norway.

Tid og sted: 29. nov. 2013 12:1515:00, Auditorium 3, Eilert Sundts hus

Master Tereza Kuldova ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Designing Elites: Fashion and Prestige in Urban North India 

 

Tid og sted: 21. okt. 2013 12:1515:00, Auditorium 3, Harald Schjelderups hus

Cand.polit Michael Hundeide ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Ornitologisk praksis som persepsjon av naturen. Om naturopplevelse, kunnskapservervelse og naturhistorisk entusiasme

Tid og sted: 27. juni 2013 12:1515:00, Auditorium 4, Eilert Sundts hus

Master Stian Overå ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

KJØNN – BARNDOM – SKOLELIV: Faglige og sosiale inkluderings- og ekskluderingsprosesser i barneskolen.

Studien inngår i paraplyprosjektet “Nye kjønn, andre krav? Likestillingens barn i skole og familie” ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning.

Tid og sted: 19. juni 2013 12:1515:00, Auditorium 3, Eilert Sundts hus

Cand. polit Tone Sommerfelt ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Choreographies of proximity and distance: Marriage among rural Wolof-speakers in contemporary Gambia

Tid og sted: 8. mars 2013 12:1515:00, Auditorium 3, Helga Engs hus

Cand.polit Therese Sandrup ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Farfars hus. Norsktyrkiske familier; innvandrede utvandrere

Tid og sted: 25. jan. 2013 12:1515:00, Auditorium 6, Eilert Sundts hus

Cand.polit. Ånund Brottveit ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Åpne samtaler – mer enn ord?

Nettverksmøter som kommunikative hendelser, kunnskapsproduksjon og sosial strukturering.