Disputas: Benedikte Lindskog

Mag.art. Benedikte Lindskog ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d.:

COLLECTIVITY IN THE MAKING

Homeland, Belonging and Ritual Worship among Halh Herders in Central Mongolia

Tid og sted for prøveforelesning

Tid: torsdag 26. mai kl 10:15-11:00

Sted: aud 2, Georg Sverdrups hus

Oppgitt emne:
Urbanisation and the Making of New 'Homelands' in post-Socialist Mongolia

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Uradyn Bulag, Cambridge University, UK
  • 2. opponent: Professor Eric Hirsch, Brunel University, UK
  • Professor Susanne Brandtstädter, Universitetet i Oslo, er administrator og komitéens tredje medlem

Leder av disputas

Professor Ingjerd Hoëm, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

Veileder

  • Odd Are Berkaak, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

 

Pressemelding

 

Forming av fellesskap og rituelt liv blant nomader i Mongolia

Etter sosialismens fall i 1990, har Mongolia og dets folk vært gjennom dramatiske sosiale og økonomiske endringer. Effektene av markedsliberale økonomiske reformer, et svekket statlig velferdssystem, samt en markant økning i naturkatastrofer, har bidratt til økt fattigdom og risiko, spesielt blant pastorale nomader. Samtidig har det også pågått en omfattende revitalisering og oppblomstring av elementer fra deres ’dype’ fortid, før sosialismens inntog i Mongolia i 1921. Karakteristisk for denne renessansen - sergen mandal - er vektleggingen av ideer og praksiser som ansees for å være ’ekte mongolsk’, blant disse ideen om ’hjemland’ (nutag) og rituelle ofringer til lokale ånder (oboo tahilga). Begge disse forbundne fenomenene knyttes nært opp til forståelse og erfaringer av natur og land, og tilhørighet til et spesifikt område.

Basert på 21 måneders feltarbeid viser Lindskog hvordan felleskap, tilhørighet og solidaritet formes blant nomader som bor spredt over store områder i det sentrale Mongolia. Et viktig funn i avhandlingen er den sentrale betydningen  ’hjemland’ (nutag) har fått i Mongolia etter 1990, både i nasjonale diskurser og lokale praksiser. Avhandlingen tar for seg hvordan fellesskap basert på tilhørighet til et hjemland virker inn på organiseringen av sosialt og rituelt liv, og på håndteringen av økonomiske og økologiske kriser. Ved å analysere mongolske kosmologiske begreper og gjeternes egne forståelser av disse, viser Lindskog at tilhørighet og solidaritet må forstås innenfor et komplekst hele der natur og sosialitet ikke er entydig skilt fra hverandre.

Avhandlingen bringer ny kunnskap om oppblomstringen av tradisjonelle verdier og praksiser i et neoliberalistisk Mongolia, og bidrar videre til antropologiske debatter om forholdet mellom religiøsitet, identitet og endring i postsosialistiske land.

Vitenskapelig/fagrettet sammendrag:

In 1990, the democratic revolution ended seventy years of Soviet socialism in Mongolia. The transitional period of the past two decades has been characterised by dramatic socio-economic changes, but also by processes of religious revival and a continuous search for elements from the pre-socialist past. Based on 21 months of field research among mobile herders in the Arhangai Province of Central Mongolia, this thesis examines the revived practice of worship of ritual cairns (oboo) and its constitutive relationship with notions of ‘homeland’ (nutag), solidarity and collectivity. By describing how central Halh herders create and sustain notions of collectivity and belonging in a context of transition, the thesis provides an ethnographic perspective into the relationship between emergent forms of social organisation, ritual practises and local ontologies of nature and land in Mongolia. It is argued that collectivity is not a matter exclusive to humans, but is significantly also embedded in the relation between human and non-human domains, and fundamentally interwoven with concepts of connectedness, causality and balance between domains and beings in ‘nature’. This collectivity is, as the title of the thesis suggest, always in the making. It is maintained that herders’ relation to land as part of social processes must be embedded in a comprehensive, but also diachronic, perspective on the dynamical and relational dimensions of the social mediation of ‘land’. In emphasising practises of placemaking and expressions of solidarity among Mongolian herders, this thesis contributes more broadly to anthropological understandings of the interconnectedness between religiosity, identity and socio-economic change in transitional societies.

Emneord: Disputas, Ph.d, Mongolia
Publisert 9. mai 2011 15:53 - Sist endret 29. aug. 2019 11:04