2010

Tidligere

Tid og sted: 16. des. 2010 11:15, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus, Blindern

Cand.polit. Anne-Katrine Brun Norbye ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden Dr.philos.:

En fornemmelse av støl. Om meningsdannelse av sted og moderne stølsliv i Hallingdal, Norge. 

Tid og sted: 1. des. 2010 10:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Cand polit Marianne Rugkåsa ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): "Transformasjon og integrasjon. Kvalifisering av minoritetsetniske kvinner til arbeid og deltakelse i den norske velferdsstaten".

Tid og sted: 5. nov. 2010 13:15, Auditorium 7, Eilert Sundts hus (SV-bygningen), Blindern

Magister artium María A. Guzmán-Gallegos ved ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor)

"Conflicting Spatialities: Networks, Mediation and Alterity in the Making of Indigenous Territories in Ecuadorian Amazonia "

Tid og sted: 7. sep. 2010 12:00, Auditorium 2, Georg Sverdrups Hus (Biblioteket), Blindern

Asle F. Jøssang ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Searching for a Powerful Christ: An Anthropology of Religious Conversion in Bolivia

Tid og sted: 5. mars 2010 10:15, Ullevål Kino, Ragnar Frisch Auditorium

Disputas: Theodor Truls Barth ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. (doctor philosophiae): Travelogue – On Contemporary Understandings of Citizenship among European Jews