Prøveforelesning: Mari Rysst

Mari Rysst ved Sosialantropologisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Intergenerationality and constructions of 'traditional' and 'modern' in public gender discourses

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Hege Handberg.

Publisert 7. mai 2009 11:21