Disputas: Anne Ellingsen

Anne Ellingsen ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Music and Ethnic Integration in Norwegian State Policies

Prøveforelesning

Tid: mandag 9. juni, kl. 15.15-16.00
Sted: aud. 1, Eilert Sundts hus

Oppgitt emne: “Multiculturalism and the Nordic State"

Bedømmelseskomité

 

Ordinære opponenter:
1. opponent: Professor Jonathan Friedman, Lunds Universitet og L'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris
2. opponent: Førsteamanuensis Jan Sverre Knudsen, Høgskolen i Oslo

Førsteamanuensis Susanne Brandstädter, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo, er koordinator og komiteens tredje medlem.

Leder av disputas:  Førsteamanuensis Ingjerd Hoëm

Veileder:  Halvard Vike

Sammendrag

Skaper ”etnisk” musikk integrering?

Verdensmusikk er en genre som interesserer stadig flere, og norske myndigheter har brukt mange penger på slike konserter. Avhandlingen Music and Ethnic Integration in Norwegian State Policies fokuserer på Rikskonsertenes bruk av musikk som middel til integrering. På fusion-konserter opptrer musikere fra flere etniske grupper på scenen samtidig. Tanken er at et slikt samarbeid gir tverrkulturell forståelse.

Fusion-genren har skapt debatt blant utøverne. Og også hos publikum er stilen blitt et omstridt symbol i diskusjonen omkring hva det vil si å være ”verdensborger” i en globalisert tid. Samtidig har konseptet fått en spesiell rolle i norsk kulturpolitikk, både nasjonalt og som del av en utenrikspolitikk som i økende grad vektlegger kultursamarbeid.

Avhandlingen tar for seg debatten som etter hvert har oppstått rundt fusion-stilen. Debatten om musikk analyseres på bakgrunn av forestillinger om velferdsstaten og det flerkulturelle samfunn. Tankemåter fra antropologi, etnomusikologi og kulturstudier er brukt for å belyse problemstillingene som reises.

 

Publisert 7. mai 2009 11:09 - Sist endret 4. feb. 2014 09:12