2008

Tidligere

Tid og sted: 12. nov. 2008 10:15, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus

Mari Rysst ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): “I want to be me. I want to be kul“: An anthropological study of Norwegian preteen girls in the light of a presumed ‘disappearance’ of childhood

Tid og sted: 16. okt. 2008 09:15, Auditorium 4, Eilert Sundts hus

Mari Rysst ved Sosialantropologisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Intergenerationality and constructions of 'traditional' and 'modern' in public gender discourses

Tid og sted: 14. okt. 2008 11:15, Gamle Festsal, universitetsområde Sentrum

Bjørg Moen ved Sosialantropologisk Institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Tilhørighetens balanse. Norsk-pakistanske kvinners hverdagsliv i transnasjonale familier

Tid og sted: 10. juni 2008 10:15, aud. 1, Eilert Sundts hus

Anne Ellingsen ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Music and Ethnic Integration in Norwegian State Policies