Forskningstorget

Norges fremste forskningsmiljøer deltar på Forskningstorget i Oslo. Universitetsplassen vil i løpet av dagene bli omgjort til et sydende torg av spennende forskningsaktiviteter.

Foto: Haakon Harriss/Norsk Folkemuseum

Hvem skal arve hytta?

Hytter er verdifulle på flere måter. Penger kan deles, men hva med de følelsesmessige verdiene?

Noen verdier kan måles i kroner og øre og deles likt mellom arvinger. Andre verdier handler om familie, minner og tilhørighet til slekt og steder.Hvis hytta selges blir minnestedet borte. Mange søsken eier hytta sammen, men det er ikke alltid en harmonisk løsning. Hvordan kan man unngå at det som var ment å samle familien ender med å skape splid og uenighet?

Fortell din hyttehistorie og få vite mer om prosjektet på standen til Sosialantropologisk institutt.

Publisert 19. sep. 2017 09:48 - Sist endret 19. sep. 2017 09:48