Masterstudent presenterer paper i Italia

Steffen Hornemann skriver masteroppgave om hvordan folk i Oslo bruker digitale teknologier til å komme seg rundt i byen, enten med sykkel eller til fots. Snart skal han til Italia for å presentere prosjektet sitt.

Bildet kan inneholde: briller, panne, briller, hår, smil.

Steffen Hornemann: Drar til Italia med håp om å møte andre med interesse for urban etnografi. Foto: Mari Tinnen Kjøsnes

I løpet av seks måneder skal Steffen Hornemann gjøre feltarbeid sammen med to grupper som omgir seg med mobil teknologi: Han skal jobbe som sykkelbud for en matleveringstjeneste og spille spill som Pokémon Go og Geocaching med Oslo-folk.

I juli reiser antropologistudenten til Italia for å presentere et paper på International Urban Symposium IUS 2022 Field Training School and Research Seminar.

Hornemann planlegger å reflektere over de første innsiktene fra feltarbeidet i Oslo.

- Seminaret er bare to måneder inn i mitt feltarbeid, hvilket medfører noe usikkerhet. Hvem veit hva jeg kommer til å erfare i felten innen den tid og hva jeg kan trekke ut fra dataene? spør han.

- Samtidig er dette en fantastisk mulighet til å raffinere forskningsspørsmålene og prosjektet mitt.

Nye perspektiver med hjem

Steffen Hornemann tror det blir fint å komme seg ut av det som har rukket å bli et komfortabelt miljø på UiO. At seminaret foregår under den toskanske sola er heller ikke en ulempe.

- Jeg gleder meg! Det blir fint å møte andre med interesse for urban etnografi. Jeg kommer til å oppdage masse ny og spennende forskning, i tillegg til at jeg får prøvd ut de første ideene fra mitt eget arbeid, sier masterstudenten.

- Etter seminaret kommer jeg forhåpentligvis til å vende tilbake til felten med noen nye perspektiver på prosjektet.

Av Erik Engblad
Publisert 13. mai 2022 11:20 - Sist endret 13. mai 2022 11:20