Flere forskere fra Sosialantropologisk institutt til stor konferanse i Belfast

Elisabeth Schober er blant forskerne som skal delta på konferansen til European Association of Social Anthropologists (EASA) i juli: - Vi gleder oss til å være en aktiv del av denne store antropologiske begivenheten.

Bildet kan inneholde: gest, font, elektrisk blå, merke, logo.

EASA-konferansen i Belfast: Den 17. i rekka.

EASA-konferansen går av stabelen annethvert år. I 2020 måtte arrangementet gjennomføres heldigitalt, mens årets evenement er en hybrid løsning med base i Nord-Irland. Tema er "Transformation, Hope, and the Commons", og Sosialantropologisk institutt (SAI) bidrar på en rekke fronter.

 

Panelet "Future Commons of the Anthropocene" er tilrettelagt av Marianne Lien, professor ved SAI; Penny Harvey, professor ved Manchester University; og Elisabeth Schober, førsteamanuensis ved SAI.

Portrett av Elisabeth Schober
Elisabeth Schober: Organiserer panel om allmenninger i Belfast. Foto: Privat.

Trusselen som klimaendringene representerer, utgjør bakgrunnen for initativet, ifølge Schober.

- Vi var veldig glade da panelforslaget vårt blei akseptert. Konflikter knytta til begrensa ressurser er sterkt økende. Vi mener at antropologer kan og bør bidra mer i debatten om hvordan vi får tilgang til, deler og tar vare på felles ressurser, også med tanke på framtidige generasjoner og andre arter, sier hun.

Schober viser til at allmenning (commons) er et mye brukt begrep i andre disipliner, som hos den ledende økonomen Elinor Ostrom. Begrepet kan være et godt rom for refleksjon, ifølge Schober, også innafor antropologien.

- Vi må tenke oss nye former for fellesskap. De sosiale, kulturelle, politiske og økonomiske utfordringene vi står overfor truer sjølve livsgrunnlaget vårt, sier Schober.

Tøffe beslutninger

Etter å ha sendt ut en «call for papers» til panelet, mottok Schober, Lien og Harvey mer enn tjue bidrag. Schober forteller at de måtte ta noen tøffe beslutninger om hvem de kunne tilby en endelig plass i panelet.

- Vi har fått plass til femten artikler av forfattere fra ulike institusjoner i Europa og USA som alle engasjerer seg i spørsmålet om hvordan antropocen reiser nye forskningsspørsmål rundt allmenninga, sier hun.

Blant dem er Camelia Dewan, Knut Nustad og Signe Mikkelsen fra SAI. Ingjerd Hoëm leder panelet, hvor også Thomas Hylland Eriksen skal delta som «discussant».

- Vi gleder oss over at SAI er såpass godt representert, og at vi kan være en aktiv del av denne store antropologiske begivenheten, sier Schober.

Av Erik Engblad
Publisert 1. juni 2022 10:34 - Sist endret 1. juni 2022 12:39