Et nytt Norge

Hvordan har Norge og verden forandra seg i løpet av de siste ti åra? Går vi i retning mer inkludering og tillit eller mer utenforskap og mistenksomhet? Hvis du ikke fikk med deg Culcoms tiårsjubileum, har du mulighet til å se programmet i sin helhet.

Bildet kan inneholde: begivenhet, samtale, opptreden, tilpasning, talentshow.

Hva vil de neste ti innebære? Det siste panelet titter inn i krystallkula. Foto: Litteraturhuset

Det tverrfaglige forskningsprogrammet Kulturell kompleksitet i det nye Norge (Culcom), leda av Thomas Hylland Eriksen, professor ved Sosialantropologisk institutt, involverte mellom 120 og 130 personer fra fem ulike fakulteter på Universitetet i Oslo, fra 2004 til våren 2010.

Culcom resulterte i ni doktorgrader, 42 mastergrader og en rekke bøker og medieoppslag. Tiårsjubileet blei markert med et storslått arrangement 12. juni i år, på Litteraturhuset i Oslo.

Mer enn etnisitet

I åpningstalen påpekte Hylland Eriksen at Norge er i endring, og at problemstillinger knytta til kulturell kompleksitet ikke er mer mindre relevante i 2020, enn de var da Culcom blei sluttført.  

Kulturell kompleksitet handler, ifølge antropologen, om langt mer enn etnisitet.

- Verden vi lever i genererer bestemte former for ulikhet, forskjell, mangfold. Forholdet mellom det som er likt og det som er forskjellig, er et av de sentrale spørsmålene som vi i Culcom ville stille, sier Hylland Eriksen.

Som et eksempel, trekker han fram integrering og likestilling.

- Det snakkes mye om integrering, og av en eller annen merkelig grunn så er det sånn i Norge, at de eneste som kan integreres, er minoriteter. Ingen andre får lov å være integrert. Det er akkurat som at de eneste som kan være likestilt i Norge, er menn og kvinner. Ingen andre, arbeidere og borgere, for eksempel, folk fra land og folk fra by, de kan ikke være likestilte. Likestilling er forbeholdt menn og kvinner, sier han.

- Culcom har hele veien forsøkt å pirke i denne typen vanetenkning, ved å snakke om kompleksitet på andre måter.

I løpet av arrangementet gjorde navngjetne forskere som Elisabeth Eide, Odin Lysaker og Cathrine Thorleifsson opp status for de ti åra som har gått siden programmet blei avslutta, mens det avsluttende panelet med Åse Røthing, Sumaya Jirde Ali og Cora Alexa Døving forsøkte å formulere tanker om hva vi kan ha i vente de neste ti.

På grunn av smittevernshensyn gikk tiårsjubileet for tomme tribuner, men samtlige innlegg blei filma og sendt direkte ut til skuelystne gjennom YouTube. Nå har du anledning til å velge fritt mellom programpostene.


 

Velkommen - Thomas Hylland Eriksen

 

Panelsamtale: De siste 10 år: Hva har skjedd? Ordstyrer: Elisabeth Eide. Panel: Mohamed Abdi, Marta Bivand Erdal, Lars Laird Iversen.

 

Miniforedrag: Immigrasjon og islam i den norske offentligheten: En tidsreise. Ved Sharam Alghasi.

 

Miniforedrag: Etterkommere av innvandrere i Norge: Assimilering, polarisering, diskriminering. Ved Arnfinn Midtbøen.

 

Miniforedrag: Etterskjelv – forsoning og konflikt i Sápmi. Ved Britt Kramvig.    

 

Forelesning: Flukt, fiendtlighet og kontekster. Transnasjonale og transhistoriske perspektiver. Ved Elisabeth Eide.

 

Miniforedrag: Polariseringens tiår: Om nordisk nasjonalpopulisme og røttenes retur. Ved Cathrine Thorleifsson.

 

Miniforedrag: Klimaflyktninger på en begrenset klode. Ved Odin Lysaker.

 

Miniforedrag: Religiøs kompleksitet og dobbel pluralitet: Er religiøse merkelapper nyttige? Ved Anne Hege Grung.

 

Panelsamtale: De neste 10 år: Hva kommer til å skje? Ordstyrer: Thomas Hylland Eriksen. Panel: Åse Røthing, Sumaya Jirde Ali, Cora Alexa Døving.

Av Erik Engblad
Publisert 24. sep. 2020 14:14 - Sist endret 29. sep. 2020 09:21