Sosialantropologi rangert høyest av enkeltfag ved Universitetet i Oslo

På årets QS-ranking har Universitet i Oslo sju fag blant de 50 beste i verden, og 14 blant de 100 beste. Sosialantropologisk institutt havner høyest, med sin 29. plass på lista for antropologifaget.

Rune Flikke foran bokhylle

Fornøyd: Rune Flikke er stolt av hva instituttet har fått til. Foto: Erik Engblad

QS World University Ranking utgis hvert år av Quacquarelli Symonds og anses for å være blant de tre mest leste og betydningsfulle universitetsrangeringene i verden, sammen med the Times Higher Education World University Rankings og the Academic Ranking of World Universities.

Rankingsystemet er forankra i siteringsfrekvens og akademisk anerkjennelse, så vel som forholdstall mellom studenter og lærere, som et mål på undervisningskvalitet.

QS World University Ranking 2020 plasserer sosialantropologi høyt oppe i internasjonal sammenheng, og høyest blant enkeltfagene ved Universitetet i Oslo.

Instituttleder Rune Flikke sier den gjeve rangeringa er resultat av konkrete tiltak.

- Etter en omfattende evaluering i 2013, satte vi i gang et bredt forskningsprosjekt, kalt Anthropos and the Material. Instituttet valgte å samle seg om noen få, spesifikke fagområder. Anthropos and the Material fikk status som Institusjonsforankret strategisk prosjekt og mottok støtte av Forskningsrådet. Vi fikk en solid økonomisk plattform og en tydeligere retning. Det har kommet noen virkelig sterke nøkkelpublikasjoner i kjølvannet, i tillegg til flere nye prosjekter. De tre, fire siste åra har vi høsta fruktene av innsatsen, sier Flikke.

For instituttlederen er det stas å være del av et fagmiljø som er synlig, også ute i verden.

- QS er én måte å verdsette det vi holder på med, og plasseringen vi mottar er viktig, all den tid folk forholder seg til disse tallene, sier Flikke.

- Vi kan bruke QS-rankingen i arbeidet med rekruttering av studenter og i forbindelse med forskningssøknader. Sjøl om det kan diskuteres hvorvidt slike målinger er presise nok, er de en målestokk på kvalitet, og en anerkjennelse for at vi gjør ganske mye riktig, sier han.

Tilbake i sporet

Sosialantropologisk institutt kan vise til en høy plassering for fjerde år på rad. Likevel havner instituttet i år fire plasser lavere enn fjoråret. Flikke kan fortelle at nedgangen ikke kommer som en overraskelse.

- Vi har vært gjennom en omstillingsfase. 2/3-deler av administrasjonen er bytta ut i løpet av ett år. Vi har valgt å fokusere på andre ting enn bare forskning, eksempelvis utvikling av arbeidsmiljøet vårt. Det har vært et annerledes år, men nå er vi tilbake i sporet, og har flere nye prosjekter klare og løfterike søknader i kjømda.

Emneord: Antropologi, rangering, utdanning Av Erik Engblad
Publisert 5. mars 2020 15:43 - Sist endret 5. mars 2020 21:07