Tildelt NORAD-penger for å bygge fagmiljø i Øst-Afrika

Forskningsprosjekt ved Sosialantropologisk institutt har fått millionbeløp i støtte fra NORAD til å utvikle kompetanse innen miljø- og medisinsk antropologi.

Foran feltkontoret til KEDAHR: Kenyan-Danish Health Research Project (1993-2001) utdanna de fleste av Kenyas nåværende sosialantropologer som er professorer ved universitetene i Nairobi og Maseno. På bildet er Wenzel Geissler og Ruth Prince avbilda med en nå eldre gruppe Community Health Volunteers, som de arbeida med for 25 år siden.

Øst-Afrika står overfor kritiske forandringer i helsesektoren: sjukdommer som kreft, diabetes og høyt blodtrykk rammer stadig flere, kombinert med nye virusepidemier som er forsterka av raske miljøendringer og økende forurensning, samt endringer i livsstil og klassestruktur.

Disse sammenflettede medisinske, miljømessige og sosioøkonomiske endringene krever samfunnsvitenskapelig forståelse for å utfylle forskning innen medisin og folkehelse, og veilede politiske strategier og tiltak. På samme tid gir antropologisk forskning på disse emnene – som folk lokalt er opptatt av – nye innsikter til samfunns- og kulturforandring i Afrika.

Paul Wenzel Geissler, professor ved Sosialantropologisk institutt (SAI) og Ruth Prince, førsteamanuensis ved Institutt for helse og samfunn, skal lede ett av de ni prosjektene som NORAD har gitt støtte gjennom programmet NORHED II. Prosjektet starter opp i 2021 og varer ut 2026. Målsetninga er å bygge opp et fagmiljø i Øst-Afrika med spisskompetanse i sosialantropologi, i form av fire afrikanske PhD-studenter, åtte forskningsprosjekter og 16 masterstudenter.

Prosjektet involverer antropologer fra universiteter i Dar es Salaam, Nairobi og Kampala, og Edinburgh, Durham, London, Aarhus og København.

- Det overordnede målet med prosjektet er å gi noen virkelig gode studenter fra Øst-Afrika muligheten til å utvikle seg i henhold til sine egne interesser, og bli til ledende forskere og lærere. Prosjektet er en felles innsats mellom europeiske og østafrikanske akademikere, sier Geissler.

Avkolonisert antropologi

Paul Wenzel Geissler sier det NORAD-støttede initiativet primært er et felles forskningsprosjekt, men også en måte å gjøre ord til handling når det kommer til å avkolonisere antropologi.

Portrettfoto av Wenzel Geissler
Paul Wenzel Geissler: Skal lede det NORAD-støttede prosjektet.

- Ruth og jeg, og andre «nordlige» kollegaer, har holdt på med antropologisk forskning i Øst-

Afrika gjennom flere tiår. Gang på gang har vi ønska at vi hadde hatt midler til å videreutvikle gode østafrikanske studenter og universitetsinstituttene som de studerer ved, eller at vi hadde hatt ressurser til å involvere flere østafrikanske antropologikolleger i pågående forskning, sier Geissler.

- Et prosjekt hvor vi kan bygge faktisk kapasitet gjennom forskning, er en av de sjeldne mulighetene der vi faktisk kan tilby noe av det vi har drømt om. Vi bygger på denne måten videre på den vellykka kapasitetsbygninga til den siste akademiske generasjon, og skal gå videre mot en felles innsats hvor begge sider lærer av hverandre.

Prosjektene som master- og doktorgradsstudentene skal jobbe med, vil ifølge Geissler først og fremst være basert på studentenes egne interesser og oppfinnsomhet. Alle deltakere vil måtte gå gjennom standardiserte rekrutteringsprosesser som inkluderer hele kontinentet.

- Men de aktuelle kandidatene burde være engasjert i miljø- eller medisinsk antropologi, fagfelt som de østafrikanske universitetene i prosjektet har sine styrker i, og som SAI framfor alt har brei kompetanse innafor, sier Geissler.

Tette relasjoner

Ifølge NORADs egne nettsider, var det skarp konkurranse om de avsatte midlene. Instituttleder Rune Flikke er glad for tildelinga, og sier at prosjektet er fantastisk mulighet til å kunne starte kompetanse starte opp kompetansebygging på medisinsk- og miljøantropologi i Øst-Afrika, men at slike tette, varige relasjoner også er svært viktig for instituttets egen kunnskapsproduksjon.

- Som professor Geissler nevner er det å kunne utvikle vår forskningen i tett dialog med afrikanske kolleger et viktig aspekt ved et pågående globalt arbeid med å avkolonisere antropologien, sier Flikke.

- Vi gleder oss veldig til å ta i mot disse master- og PhD-studentene og ser fram til å utvikle vårt undervisningstilbud og vår forskningsportefølje videre.

Av Erik Engblad
Publisert 21. des. 2020 11:49 - Sist endret 10. mars 2021 15:40