Masterstudent publiserer i fagfellevurdert tidsskrift

- Det er lurt bare å kaste seg ut i det, hvis du ønsker å publisere etter du har levert masteroppgaven, sier Håvard Lunde Helgesen. Han har skrevet både masteroppgave og tidsskriftartikkel om den nye industrirealiteten i det nordamerikanske rustbeltet.

Portrettbilde av Håvard Helgesen

Fagfellevurdert: Ut fra masteroppgaven Håvard Lunde Helgesen leverte i 2019 ved Sosialantropologisk institutt, har han fått publisert en artikkel i Norsk antropologisk tidsskrift. Foto: Håvard Lunde Helgesen. 

I det gamle industrielle hjertelandet av USA, ligger det en bilrutefabrikk som er kinesisk eid og drevet. Som del av en nyere trend med kinesiske investeringer i det nordamerikanske rustbeltet, var fabrikken utgangspunktet for Håvard Lunde Helgesens masteroppgave ved Sosialantropologisk institutt.

Nå har Helgesen fått publisert en artikkel i Norsk antropologisk tidsskrift (NAT), basert på oppgaven han leverte i 2019.

- Jeg valgte å bruke masteroppgaven som utgangspunkt til en artikkel fordi jeg ikke følte meg helt ferdig med tematikken og datamaterialet. For meg var prosessen med å skrive masteroppgaven ei svært utfordrende, givende og lærerik erfaring som ga mersmak, sier Helgesen.

Etter å ha levert, blei han tipsa om muligheten for å skrive i NAT. Helgesens sier at det mer kompakte artikkelformatet ga ham anledning til å fordjupe seg ytterligere i historiene han hadde med seg fra feltarbeidet i Dayton, Ohio.

- Jeg hadde et ønske om å forsøke å bidra til den antropologiske litteraturen rundt globalisering, prekaritet og maktbalanse mellom ulike aktører med min empiri, sier han.

I artikkelen belyser Helgesen historiske prosesser som har leda frem til etableringa av fabrikken, ved siden av å studere en mislykka kampanje for å fagorganisere arbeiderne.

- Jeg argumenterer for at bilrutefabrikken peker mot en ny og potensielt vedvarende industrirealitet prega av mindre demokrati på arbeidsplassen, lavere lønninger og dårligere jobbsikkerhet for industriarbeideren i rustbeltet, sier han.

Fabrikken i Ohio
Bilrutefabrikken i Ohio: Håvard Lunde Helgesen skriver om en ny industrivirkelighet. Foto: Håvard Lunde Helgesen.

Bare å kaste seg ut i det

For å bli publisert tok Håvard Lunde Helgesen kontakt med redaksjonssekretæren i NAT og sendte et artikkelutkast basert på tidsskriftets forfatterveiledning. Han fikk positiv og konstruktiv tilbakemelding fra to anonyme fagfeller med tanke på hva som fungerte i teksten og hva som burde forbedres før artikkelen kunne publiseres.

- Det var en veldig spennende erfaring å bli vurdert på den måten, sier Helgesen.

Han råder andre med en fersk mastergrad til å gå samme vei, men sier at folk må forberede seg på at det ofte kan ta lang tid å få publisert en vitenskapelig artikkel.

- Derfor er det lurt bare å kaste seg ut i det, hvis du ønsker å publisere etter at du har levert masteroppgaven. Et annet tips er å bruke muligheten til å skrive for studentpublikasjonene Antropress eller Betwixt & Between, for å øve seg, sier Helgesen.

Les artikkelen «Kina i Ohio: Motsigelser og muligheter under skiftende forhold i det nordamerikanske rustbeltet».

 

Av Erik Engblad
Publisert 17. des. 2020 09:18 - Sist endret 17. des. 2020 12:12