Våg å vite-pris for masteroppgave om donor-unnfangelse

Hva vil det si å være donor-unnfanget? Det lurte Martin Eggen Mogseth på da han i voksen alder oppdaget at han selv var unnfanget på denne måten. Nå har han vunnet Våg å vite- prisen på 10 000 kroner for oppgaven han skrev om temaet.

Bildet kan inneholde: mennesker, snapshot, gul, urbant område, mann.

Utgangspunkt i seg selv: Hva vil det si å være donorunnganget? Martin Eggen Mogseth dro til California for å finne ut mer, inspirert av egen historie. (Foto: Eirik Jacobsen/UiO) 

Det er sjette år på rad at Våg og vite-prisene deles ut på SV-. Prisene ble etablert under fakultetets 50-årsjubileum i 2013, da som en gave fra rektoratet. Prisene går til masteroppgaver fra ulike fagområdet på fakultetet, som utfordrer etablerte sannheter i samfunnet og som samtidig holder et høyt faglig nivå. Årets priser ble delt ut torsdag 21. desember av prorektor Gro Bjørnerud Mo og prodekan Ingjerd Hoëm.

Martin Eggen Mogseth vant prisen i kategorien «Development geography; organisasjon, ledelse og arbeid; sosiologi; samfunnsgeografi; sosialantropologi». Han får Våg å vite-prisen for oppgaven: Donor Conception and Unknown Kin: Reconsidering Identity and Family through Anonymous and Deanonymized Relations, avlagt ved Sosialantropologisk institutt. I sin masteroppgave har Eggen Mogseth - kort fortal t- undersøkt hva det kan innebære å være donorunnfanget, altså å være unnfanget via kjønnscelledonasjon. Veileder for Martin Eggen Mogseth har vært professor Marit Melhuus.

Refleksjoner fra prisvinner Martin Eggen Mogseth: 

- Hva er det viktigste funnet i oppgaven din?

- Det viktigste funnet i min masteroppgave er vanskelig å peke ut. Jeg belyser mange veldig ulike skjebner, og noen etablerte teorier blir utfordret. I praksis er nok likevel de viktigste funnene fra oppgaven min mine prosjektdeltakere – altså stemmene til de jeg møtte og intervjuet. Det er nemlig deres erfaringer som må høres og forvaltes for at praksisen rundt donorunnfangelse, og spesielt anonymitet, endres i USA i dag.

- Hvorfor valgte du å skrive om dette temaet? 

- Jeg valgte å skrive om donorunnfangede personer og å utforske deres erfaringer fordi jeg selv, i voksen alder, fikk vite at jeg hadde blitt unnfanget via anonym sæddonasjon. Spørsmålene som vokste frem i meg som følge av dette, la grunnlaget for spørsmålene som formet masteroppgaven min.

- Hva betyr prisen for deg? 

- Å vinne Våg å vite-prisen betyr for meg en hel del. Det signaliserer at jeg har noe å bidra med, at jeg formidler godt, samtidig som det motiverer meg til å ville fortsette med kunnskapsutvikling

 - Hva er planene dine videre?

- Gjennom utviklingen av masteroppgaven har jeg funnet stor glede og lidenskap i akademisk arbeid. Akkurat nå jobber jeg som bartender hos to barer her i Oslo, men utenom det går tiden til søknader til doktorgrader og andre interessante jobber som kan føre meg videre på denne veien.

Vinnerne av de andre kategoriene av årets Våg å vite priser

Hva gjør at våpenhviler varer?  Kan etnisk mangfold og fotball forebygge ekstremisme? Og hvordan kan utvinning av fossilt brennstoff være bærekraftig? Det er aktuelle spørsmål til de tre andre Våg å vite-prisvinnerne:

I kategori 2: «Peace and conflict studies; statsvitenskap», er årets vinner Tora Sagård for oppgaven Causes of Ceasefire Failure A survival analysis, 1989-2017, avlagt ved Institutt for statsvitenskap I sin masteroppgave ser Tora Sagård på våpenhviler. Konkret undersøker hun hvorfor noen våpenhviler varer lenger enn andre. Veileder har vært professor Scott Gates.

I kategori 3 psykologi (master og profesjonsstudiet)» er årets vinner Ann-Cathrin Coenen for oppgaven: Investigating Ethnic Diversity in Soccer Teams as a Venue to Prevent Extremism: A Multi-Level Study, avlagt ved psykologisk institutt. I oppgaven undersøker Coenen etnisk i fotballag. Hun ser nærmere på om et slikt etnisk mangold kan brukes som en form for møteplass fr å avverge voldelig ekstremisme.  Veileder har vært føsteamanuesis Jonas R. Kunst.

I kategori 4: «Economics; samfunnsøkonomisk analyse, ESST; TIK» er årets vinner Jørgen Larsen med oppgaven Optimal Extraction of Fossil Fuels when Emissions cause Climate Change, avlagt ved Økonomisk institutt.Jørgen Larsen har i forbindelse med sin masteroppgave laget en modell, som undersøker om utvinning av fossilt brennstoff er bærekraftig. Veileder har vært professor Christian Traeger.

Løse globale problemer i framtiden

- Kritisk kunnskap er kanskje særlig viktig i en tid med store nasjonale og globale utfordringer.  Temaer som klima, økonomisk ulikhet, krig- og konfliktløsning, atomvåpen, energi og migrasjon er noen eksempler på de samfunnsutfordringene Norge og verden står overfor. Forhåpentligvis kan dere som tar utdanning på SV-fakultetet i dag, være med på å løse noen av disse globale problemene i framtiden, sa prorektor Gro Bjørnerud Mo i sin hilsningstale under prisutdelingen 21. november.

Av Gro Lien Garbo
Publisert 21. nov. 2019 15:47 - Sist endret 21. nov. 2019 20:59