EU-millioner til forskning på havner

Ved hjelp av den etnografiske verktøykassa og prestisjetunge EU-millioner skal Elisabeth Schober undersøke den globale kapitalismen slik den spiller seg ut i fire av verdens viktigste havner.

Bilde av forsker Elisabeth Schober, en kvinne i tredveårene med lyst hår og pannelugg. Foto: UiO
Elisabeth Schober. Foto: UiO

Nesten alle varer vi omgir oss med har tilbakelagt en lang skipsreise. På denne reisen er varene innom flere havner. I havna møtes den lokale storbyen og den globale kapitalismen i form av denne skipstrafikken. I det nye EU-finansierte prosjektet, PORTS, skal sosialantropologer utforske havnene som økonomisk front mellom den enkelte by og det globale havet.

- Sjøhandel er helt sentralt i verdensøkonomien, så for meg som vil undersøke hvordan det økonomiske tyngdepunktet beveger seg fra vest mot øst, er havnene et godt utgangspunkt. Vi vet altfor lite om de sosiale, politiske og kulturelle endringene som følger med de siste tiårenes økonomiske utvikling, sier førsteamanuensis Elisabeth Schober ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo, som skal lede forskningsprosjektet.

Schober og hennes prosjekt har fått tildelt stipendet «ERC Starting Grant» fra Det europeiske forskningsrådet (ERC). Stipendet tildeles talentfulle forskere som allerede har utført fremragende forskning, men som fortsatt er på et tidlig stadium av karrieren.

Skal forske på global konkurranse og automatisering

Verdens største havnebyer har vært nettopp det – byer med havner i selve byen. Dette er imidlertid i endring. I viktige havnebyer som Rotterdam og Singapore har havnene – med sine nabolag av maritime arbeidere – blitt flyttet ut av sentrum som en del av byutviklingen. I PORTS vil forskerne undersøke hvordan forflytningen av havnene har virket lokalt, for menneskene som bor der.

Industriell havn med lasteskip og containere. Foto: Tawan Boonnak, Colourbox
Ut av sentrum: Havnene flyttes i økende grad ut av byene.Foto: Tawan Boonnak, Colourbox

Havnebyene er altså lokale, men samtidig er de knutepunkter som får varer til å flyte i et globalt nettverk kloden rundt. Både det lokale og det globale er fokus for PORTS. Schober vil undersøke hvilke daglige menneske- og maskinprosesser som sørger for å holde denne livsnødvendige og verdensomspennende flyten gående.

Med prosjektet ønsker hun dessuten å svare på hvordan de maritime arbeiderne opplever den globaliserte handelen.

- Hvordan ser de på den økende konkurransen? Hvordan opplever de den økende automatiseringen? Og hvilken del av arbeidet på havnene vil også i framtida utføres av mennesker, spør Schober.

Vil gjøre UiO til sentrum for sjøantropologer

Elisabeth Schober har allerede markert seg som maritim antropolog med fokus på den globale økonomien. Hun har de siste årene ledet prosjektet Container Ships, der hun sammen med kollegene Camelia Dewan og Johanna Markkula undersøker lasteskipenes livssyklus – fra bygging og vedlikehold, til destruering.

Container ship at sea. Photo: COlourbox
Lang reise: Nesten alle varer vi omgir oss med har tilbakelagt en lang skipsreise. Foto: Colourbox

Med pengene fra Det europeiske forskningsrådet kan Schober bygge videre på denne forskningen – og på fagmiljøet for maritim antropologi ved universitetet.

- Forhåpentligvis vil dette være med på å gjøre Universitetet i Oslo til et faglig sentrum for maritime antropologer og samfunnsvitere, sier Schober.

Dette anser instituttleder Rune Flikke ved Sosialantropologisk institutt som å være innenfor rekkevidde. 

- Prosjektet gir instituttet en mulighet til å fortsette å bygge et sterkt internasjonalt forskningssenter rundt global økonomi og maritime studier, sier Flikke.

- Et banebrytende forskningsfelt

Ifølge instituttlederen kaster PORTS nytt lys på globale, økonomiske prosesser – gjennom etnografiske studier. Han er svært glad for at Schober har fått stipendet.

- Det ligger et stort talent, hardt arbeid og et banebrytende forskningsfelt bak denne tildelingen. Schober har bygget opp en meget sterk forskningsportefølje på et dagsaktuelt felt som det fram til nå er gjort lite empirisk forskning på, sier Flikke.

Prosjektnavnet «PORTS» er kortvarianten av det fullstendige navnet: «Between Sea and City: Ethnographic explorations of infrastructure, work, and place around leading urban container ports». Forskningsprosjektet skal etter planen starte opp i 2020, og deretter løpe over en femårsperiode.

Foruten Schober selv, skal tre andre personer inngå i prosjektet. Pengene fra Det europeiske forskningsrådet skal blant annet finansiere to post.doc. -stillinger og en stipendiatstilling på prosjektet. Til sammen skal forskerne gjøre feltarbeid i fire av verdens viktigste havnebyer, nemlig Singapore, Pusan (Sør-Korea), Rotterdam (Nederland) og Piraeus (Hellas).
 


Forskningsgruppe: Container Ships

Av Marit Eline Lervik Christensen
Publisert 3. sep. 2019 11:56 - Sist endret 3. sep. 2019 12:19