English version of this page

SAI deltar på UiOs nye tverrfaglige satsing

Stor søknad innvilget. Konsortiet skal kombinere natur- og samfunnsvitenskap for bedre å forstå og håndtere globale, menneskeskapte miljøgifter.

Forskere i prosjektet Livsvitenskap.

UiO:Livsvitenskap er en tverrfaglig satsing som skal styrke kvalitet og samhandling i forskning; rekruttere, utdanne og utvikle talenter; og fremme innovasjon innen livsvitenskap for miljø og helse.

22 søknader har blitt vurdert av et internasjonalt ekspertpanel og fem konvergensmiljøer har fått innvilget sin søknad.

Forske på miljøgifter

Ett av disse miljøene er AnthroTOX, ledet av Wenzel Geissler fra Sosialantropologisk institutt, der forskere fra det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) og det medisinske fakultetet deltar.

Dette konvergensmiljøet skal kombinere natur- og samfunnsvitenskap for å forstå og håndtere globale, menneskeskapte miljøgifter bedre. Det skal finne ut hvordan miljøprosesser og sosiale strukturer, og koblingen mellom disse, har betydning for spredning og virkning av miljøgifter fra elektronisk avfall. Dette skal undersøkes på tvers av samfunn og økosystem med feltstudier i Tanzania og data fra Arktis. Les mer om AnthroTOX på engelsk nettside.

Stillinger og driftsmidler

Å finansiere konvergensmiljø med stipendiat- og postdoktorstillinger er det kraftigste virkemiddelet UiO:Livsvitenskap har for å støtte opp under tverrfaglig samarbeid som skal bidra til ny innsikt og økt verdiskaping innen livsvitenskap.

De fem miljøene som er klare, får totalt 17 doktorgrads- og postdoktorstillinger samt driftsmidler – til sammen nærmere 70 millioner kroner over fire år.

I søknadsprosessen har det vært lagt vekt på at konvergensmiljøene skal komme opp med nye prosjekter som krever tverrfaglig samarbeid. Det skal ikke være «business as usual».

– Det internasjonale ekspertpanelet var svært imponert over nivået på søknadene og har gjort en grundig evalueringsjobb, forteller direktør for UiO:Livsvitenskap Finn-Eirik Johansen.

– Vi er sikre på at de som får støtte, vil levere forskning av høy kvalitet med stor betydning for samfunnet.

 

Publisert 3. mai 2017 11:09 - Sist endret 27. aug. 2020 13:14