English version of this page

- Overkjørt av raske endringer

Hva gjør du når et globalt konsern forurenser hjemstedet ditt, mens eierne befinner seg på et annet kontinent? Hvem kan du klage til når arbeidsplassen din blir flyttet til Kina? Forskningsprosjektet Overheating har studert lokale konsekvenser av globaliseringen. 1. juni ble prosjektets sluttkonferanse avholdt.

Thomas Hylland Eriksen

Prosjektleder Thomas Hylland Eriksen. Foto: Ram Gupta

Arrangementet vil bli streamet.

En verden der endringer skjer i et stadig akselererende tempo. Der mennesker føler seg hjelpeløse i møte med overveldende forandringer. Og der vi mangler en global mekanisme som kan skru ned tempoet. Dette er bakteppet for Overheating, et globalt forskningsprosjekt ved Sosialantropologisk institutt på UiO, ledet av Thomas Hylland Eriksen.

– En gjennomgående problemstilling vi har sett, er at mennesker føler seg overkjørt av raske og omfattende endringer. De blir ikke tatt hensyn til og de blir ikke hørt fordi beslutningene tas på et helt annet skalanivå enn der de befinner seg, sier Eriksen.

Skalerer opp for å unngå konflikter

Slike skalakonflikter er et av hovedfunnene i prosjektet, der Eriksen og hans forskerteam har studert de akselererende endringene i verden på tre overordnede samfunnsområder: Kultur og identitet, økonomi og klima og miljø.

- I Europa er det mye fokus på innvandring som en konsekvens av globaliseringen. Men andre steder i verden er det helt andre problemstillinger som dominerer, som lokal forurensing, klimaforandringer, økonomi og arbeidsmarked.

På tvers av samfunnsområdene og temaene ser forskerne fellestrekk. Globale aktører tar over og skalerer beslutningene opp for å unngå problemer med lokalbefolkningen. For en lokal innbygger er det mye vanskeligere å vite hvor han skal henvende seg med en klage, det er vanskeligere å bli hørt og mange føler seg oversett og overkjørt.

- Det er klart det er vanskeligere for en lokal innbygger å få snakket med og bli hørt av en fabrikkleder ansatt i et globalt konsern, som bor et helt annet sted og flyr inn en gang i blant, enn en bedriftseier som lever i samme område. Det er mange legitime klager som havner hos feil adressat, sier Eriksen.

Menneskers følelse av avmakt og bitterhet og av å ha blitt overkjørt er også med på å forklare det siste årets politiske jordskjelv i Nord-Europa og USA med Brexit og Donald Trumps valgseier.

Bredt program

Overheating har pågått siden 1. juli 2012. Torsdag 1. juni er det klart for sluttkonferansen på Litteraturhuset i Oslo med bildeutstilling og følgende program:

Publisert 5. mai 2017 13:47 - Sist endret 21. juni 2017 10:22