Tom Bratrud og Marianne Lien: "Hytta, bygda og byen: Forhandling om tilhørighet i krisetid"

I denne artikkelen, publisert i Norsk antropologisk tidsskrift, bruker Tom Bratrud og Marianne Lien Hytteforbudet i 2020 som utgangspunkt for å forstå mer generelle trekk ved norsk forståelse av sted, tilhørighet og sosiale skillelinjer.

Image may contain: Product, Purple, Violet, Font, Pink.

Sammendrag

I denne artikkelen bruker Tom Bratrud og Marianne Lien «koronaåret» 2020 og hytteforbudet som empirisk inntak for å forstå mer generelle trekk ved norske forståelser av sted, tilhørighet og sosiale skillelinjer.

De tar utgangspunkt i den økende bruken av hjemmekontor på hytta i forbindelse med korona-pandemien og spør hvorvidt fristilling i forhold til lokalitet kan skape nye sosiale forskjeller – og hvordan disse forholder seg til mer klassiske konflikter knyttet til klasse, stedstilhørighet og by og land.

Artikkelen er basert på to ulike feltarbeid i norske hyttedistrikt.

Les hele artikkelen.

 

 

Published Nov. 17, 2021 12:58 PM - Last modified Nov. 17, 2021 12:58 PM