Artikler fra 2009

Published Mar. 16, 2017 10:06 AM

In her chapter María Guzmán-Gallegos broadens the discussion of native Amazonian notions of subjectivity and agency.

Publishers presentation

Published Mar. 10, 2017 9:17 AM

In this chapter María A. Guzmán-Gallegos discusses the relationship between Native leadership and well-being.

Publishers presentation

Published Aug. 4, 2011 1:08 PM

Signe Howell bidrar med  artikkelen "Adoption of the Unrelated Child: Some Challenges to the Anthropological Study of Kinship" i 2009-utgaven av Annual Review of Anthropology.

Published Aug. 4, 2011 1:08 PM

Marianne Lien og Marit Melhuus har vært gjesteredaktører av siste nummer av tidsskriftet Ethnologie Française. Nummeret har temaet "Norge sett innenfra" og SAIs antropologer Halvard Vike, Signe Howell og Christine Jacobsen er også representerte med artikler. Det samme er Thomas Hylland Eriksen, for tiden ved Culcom. Marianne Lien og Marit Melhuus har sammen skrevet en innledning til dette spesialnummeret, samt levert egne bidrag. Mer om Ethnologie Française

Published Apr. 24, 2009 1:44 PM