Unveiling The Whale

Professor Arne Kalland har fulgt hvaldebatten nasjonalt og internasjonalt over mange år. Med  monografien Unveiling The Whale gir han en samlende analytisk oversikt over de forskjellige sidene ved diskusjonen omkring hval og hvalfangst.

Tags: Superwhale, Whale Community, Whales, Whaling, Whaling Commission By Arne Kalland
Published Aug. 4, 2011 1:07 PM - Last modified Oct. 29, 2012 2:19 PM