Publications - Page 4

Published Aug. 4, 2011 1:07 PM

Ingjerd Hoëms artikkel er en analyse av det sosiale systemet i polynesiske Tokelau, hvor hun argumenterer for den klassiske forståelsen av sosial organisasjon som stratifisert eller egalitært kommer til kort.

Artikkelen er utgitt i Knut M. Rio og Olaf H. Smedals bok "Hierarchy. Persistence and Transformation in Social Formations" (Berghahn Books).  

Published Aug. 4, 2011 1:07 PM

Denne boken tar oss på innsiden av kontroversene omkring reproduktive teknologier og ser på problemstillinger knyttet til single-familien, homo-foreldre, kjønnscelledonasjon, og så videre.

Marit Melhuus ser på det norske forbudet mot eggdonasjon i lys av slektskapsforståelser, mens Signe Howell sammen med Diana Marre beskriver den internasjonale adopsjonsdebatten med fokus på norsk og spansk familietradisjon.

Published Aug. 4, 2011 1:07 PM

Signe Howell har skrevet artikkelen "Accelerated Globalisation and the Conflicts of Values Seen Through the Lens of Transnational Adoption: A Comparative Perspective". Den er en historisk og sammenlignede studie av adopsjonspraksiser, lovgivninger, og den moralske konstitusjon av "barndom" i Euro-Amerika og utvalgte land i Sør som adopter barn til land i Nord.  

 

Published Oct. 22, 2009 10:21 AM
Published Mar. 29, 2009 8:35 PM
Published Mar. 29, 2009 8:35 PM
Published Mar. 29, 2009 8:35 PM
Published Mar. 29, 2009 8:35 PM
Published Mar. 29, 2009 8:30 PM
Published Mar. 29, 2009 7:46 PM

”We, the Anglicans. An ethnography of empowering conversions in a Melanesian island society”

Published Apr. 15, 2002 12:00 AM
Published Apr. 10, 2002 12:00 AM
Published Jan. 10, 2002 12:00 AM
Published Dec. 10, 2001 12:00 AM
Published Dec. 10, 2001 12:00 AM
Published Oct. 10, 2001 12:00 AM
Published Sep. 15, 2001 12:00 AM
Published May 1, 2001 12:00 AM
Published Apr. 1, 2001 12:00 AM
Published Oct. 21, 2000 12:00 AM
Published May 15, 2000 12:00 AM
Published May 10, 2000 12:00 AM
Published May 1, 2000 12:00 AM