Gudrun Rudningen

PhD candidate
Image of Gudrun Rudningen
Norwegian version of this page
Mobile phone 90889793
Username
Visiting address Stensberggata 26

Funding and collaboration

The PhD is finanzed by the Norwegian Research Council through the project OMEN - Organizing for Media Innovation, completed in 2019. 

Background 

Gudrun Rudningen is a Senior Researcher at the Work Research Institute at Oslo Metropolitan University. Her research includes idea work and work engagement, material culture and digital technology. She holds a MA in Visual Anthropology from Goldsmiths, University of London, and is currently conducting her PhD in Social Anthropology at the University of Oslo.

Tags: Labour, Material culture, Technology

Publications

 • Hansen, Per Bonde & Rudningen, Gudrun (2021). «Desken var avisens hjerte som aldri lukket et øye» Historier om deskens rolle og posisjon i et utvalg norske aviser. Mediehistorisk tidsskrift. ISSN 2464-4277. 18(35), p. 12–31.
 • Bygdås, Arne; Hagen, Aina Landsverk; Tolstad, Ingrid M. & Skjælaaen, Gudrun R. (2020). Flowline at Work: Transforming Temporalities in News Organizations through Metaphor. In Reinecke, Juliane; Suddaby, Roy; Langley, Ann & Tsoukas, Haridimos (Ed.), Time, Temporality, and History in Process Organization Studies. Oxford University Press. ISSN 9780198870715. p. 89–115. doi: 10.1093/oso/9780198870715.001.0001.
 • Skjælaaen, Gudrun R. & Bygdås, Arne (2019). Teaming up with technology: Socio-material managerial approaches for digital transformation. In Bygdås, Arne; Clegg, Stewart & Hagen, Aina Landsverk (Ed.), Media Management and Digital Transformation . Routledge. ISSN 9781138592087. p. 132–142. doi: 10.4324/9780429490187-11.
 • Tolstad, Ingrid M.; Hagen, Aina Landsverk & Skjælaaen, Gudrun R. (2019). Managing for audience management: Taking steps towards a ‘glowline’ co-production in the newsroom. In Bygdås, Arne; Clegg, Stewart & Hagen, Aina Landsverk (Ed.), Media Management and Digital Transformation . Routledge. ISSN 9781138592087.
 • Bygdås, Arne; Hagen, Aina Landsverk; Tolstad, Ingrid M. & Skjælaaen, Gudrun R. (2019). From deadline to flowline: Managing paradoxical demands in news organizations through metaphor. In Bygdås, Arne; Clegg, Stewart & Hagen, Aina Landsverk (Ed.), Media Management and Digital Transformation . Routledge. ISSN 9781138592087. doi: 10.4324/9780429490187-3.
 • Skjælaaen, Gudrun R. & Tolstad, Ingrid M. (2019). Print and digital: Synchronizing discrepant temporal regimes in the newsroom. In Bygdås, Arne; Clegg, Stewart & Hagen, Aina Landsverk (Ed.), Media Management and Digital Transformation . Routledge. ISSN 9781138592087.
 • Skjælaaen, Gudrun Rudningen (2018). Medieantropologi i en ny tid: Klausens relevans for dagens medie-Norge. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. 1(2), p. 58–69. doi: 10.18261/issn.1504-2898-2018-01-02-05.
 • Skjælaaen, Gudrun Rudningen; Bygdås, Arne & Hagen, Aina Landsverk (2018). Visual Inquiry: Exploring Embodied Organizational Practices by Collaborative Film-elicitation. Journal of Management Inquiry. ISSN 1056-4926. 1(17). doi: 10.1177/1056492618778138.
 • Carlsen, Arne; Rudningen, Gudrun Larsgard & Mortensen, Tord Fagerheim (2014). Playing the cards: Using collaborative artefacts with thin categories to make research co-generative. Journal of Management Inquiry. ISSN 1056-4926. 23(3), p. 294–313. doi: 10.1177/1056492613511152.
 • Rudningen, Gudrun Larsgard; Carlsen, Arne; Clegg, Stewart R. & Gjersvik, Reidar (2012). Punk production. Just do it - yourself! In Carlsen, Arne; Clegg, Stewart R. & Gjersvik, Reidar (Ed.), Idea work. Lessons of the extraordinary in everyday creativity. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-40337-9. p. 186–200.
 • Rudningen, Gudrun Larsgard & Hagen, Aina Landsverk (2012). Den første streken: Materialitetens makt i et arkitektfirma. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. 23(3-4), p. 274–286.
 • Rudningen, Gudrun Larsgard; Carlsen, Arne; Clegg, Stuart & Gjersvik, Reidar (2012). Punk. Bare gjør det - sjøl! In Carlsen, Arne; Clegg, Stewart R. & Gjersvik, Reidar (Ed.), Idea work. Om profesjonell kreativitet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-39468-4. p. 186–200.

View all works in Cristin

 • Tolstad, Ingrid M. & Skjælaaen, Gudrun R. (2020). Hvordan studere sosialt liv i og gjennom skjermer?
 • Hagen, Aina Landsverk; Bygdås, Arne; Tolstad, Ingrid M.; Pålshaugen, Øyvind; Skjælaaen, Gudrun R. & Lorenzen, Sara Berge (2019). https://omenacademy.oslomet.no/.
 • Skjælaaen, Gudrun R.; Bygdås, Arne & Hagen, Aina Landsverk (2019). Socio-material boundary dynamics and collective action: Responses to and consequences of introducing ‘digital first’ in media organizations .
 • Tolstad, Ingrid M.; Skjælaaen, Gudrun R. & Bygdås, Arne (2019). Media Management and Digital Transformation.
 • Skjælaaen, Gudrun R. (2019). Sju råd mot oppblåst innovasjon. [Journal]. Stat og styring.
 • Hagen, Aina Landsverk; Bygdås, Arne; Skjælaaen, Gudrun R. & Tolstad, Ingrid M. (2018). OMEN: Organizing for Media Innovation.
 • Bygdås, Arne; Skjælaaen, Gudrun R.; Tolstad, Ingrid M. & Hagen, Aina Landsverk (2018). From Deadline to Flowline: Managing temporalities in news organizations through metaphor.
 • Skjælaaen, Gudrun R. & Bygdås, Arne (2018). What we (don’t) talk about when we talk about innovation: A study of a Norwegian newsroom’s awareness to crisis .
 • Skjælaaen, Gudrun R. (2018). The Pendulum of Change: From Print to ‘Digital First’- Publishing in a Norwegian Newspaper .
 • Skjælaaen, Gudrun R. (2018). Media innovation and multiple temporalities in the newsroom.
 • Skjælaaen, Gudrun R. & Bygdås, Arne (2018). Flowline at work: Transforming temporalities in news organizations through metaphor.
 • Skjælaaen, Gudrun R. (2017). ‘Det går bare fortere og fortere’: Fremtidsutsikter i en norsk nyhetsredaksjon .
 • Rudningen, Gudrun (2014). Samspill eller svarteperspill? [Internet]. Flekkefjord tidende.
 • Skjælaaen, Gudrun R.; Hagen, Aina Landsverk & Bygdås, Arne (2013). Visual Inquiry: Using Collaborative Visual Research Methods for Exploring Processes of Organizational Creativity .
 • Rudningen, Gudrun Larsgard; Bygdås, Arne Lindseth & Hagen, Aina Landsverk (2013). Visual Inquiry - Using Collaborative Visual Research Methods for Exploring Processes of Organizational Creativity.
 • Hagen, Aina Landsverk & Rudningen, Gudrun (2009). What’s Driving Collective Creativity? Conveying film footage in participatory research on group innovation.
 • Hagen, Aina Landsverk; Rudningen, Gudrun & Mortensen, Tord Fagerheim (2009). Creativity as Sidetracking: On recognizing peak moments in a turning stream of ideas.
 • SPJELKAVIK, Øystein; GRIMSMO, Asbjørn; Mamelund, Svenn-Erik & Rudningen, Gudrun (2014). Evaluering av forsøket Kjerneoppgaver i NAV. Delrapport 1. Arbeidsforskningsinstituttet, HiOA.
 • Pettersen, Karen-Sofie & Rudningen, Gudrun (2014). Samspill eller svarteperspill? En studie av ansvarsfordeling og gråsoner mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten for mennesker med RoP-lidelser med voldsproblematikk. Arbeidsforskningsinstituttet. ISSN 978-82-7609-344-5.
 • Rudningen, Gudrun Larsgard (2013). Barrierer mot arbeid. For langtidsmottakere av sosialhjelp og deltakere i kvalifiseringsprogrammet. Arbeidsforskningsinstituttet. ISSN 9788276093308.
 • Hagen, Aina Landsverk; Rudningen, Gudrun ; Haukelien, Heidi; Vike, Halvard & Møller, Geir Holtan (2011). Frihet til Likeverd. Likhetsverdier, lokal tilpasning og ansvarsfordeling. Telemarksforsking. ISSN 978-82-7401-382-7.

View all works in Cristin

Published Mar. 31, 2020 4:34 PM - Last modified Nov. 25, 2020 9:34 AM