Odd Are Berkaak

Image of Odd Are Berkaak
Norwegian version of this page
Phone +47-22855730
Mobile phone +47-91648323
Username
Visiting address Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk A 0851 OSLO
Postal address Postboks 1091 Blindern 0317 OSLO

About

Berkaak has conducted fieldwork in Jamaica, St. Vincent, Zambia, Oslo and Arizona. He is presently working with the project "Showdown at the OK Corral" – modern myths and the construction of history.

Research interests

 • Thematic: Music, aestethics, urban culture, material culture, the construction of history.
 • Regional: Caribbean, Zambia, USA, Norway.
Tags: Anthropology of the senses, England, Historical anthropology, Method, West Indies, Semiotics, Space/place, Africa, Material culture

Publications

 • Berkaak, Odd Are (2014). Støy og stillhet ved stonehenge: Kulturarvens politiske akustikk. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  25(3-4), s 226- 247
 • Berkaak, Odd Are & Norbye, Anne Katrine Brun (2014). Sansningens antropologi - En tematisk og teoretisk reorientering. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  25(3-4), s 134- 150
 • Berkaak, Odd Are (2013). Musealisering, I: Kari Amundsen; Odd Are Berkaak & Camilla Maartmann (red.),  I skyggen av nasjonen:Musealiseringen i Akershus.  Akademisk Forlag.  ISBN 9788232103188.  Kapittel 1.  s 9 - 23
 • Berkaak, Odd Are (2013). Om makt og innflytelse i kulturformidlingen, I: Kari Amundsen; Odd Are Berkaak & Camilla Maartmann (red.),  I skyggen av nasjonen:Musealiseringen i Akershus.  Akademisk Forlag.  ISBN 9788232103188.  Kapittel 19.  s 345 - 365
 • Berkaak, Odd Are (2012). De andres mange ansikter - Mangfold i tanker, ord og gjerninger. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  (1), s 66- 75
 • Berkaak, Odd Are (2002). "Ikke la meg ta meg". Livsbilder i popmusikkens tid, I: Jostein Gripsrud (red.),  Populærmusikken i kulturpolitikken.  Norsk Kulturråd, Oslo.  ISBN 82-7081-107-6.  Del II, kap 3.  s 195 - 226
 • Berkaak, Odd Are (2002). Mot en global offentlighet: modeller og strategier, I: Svein Bjørkås (red.),  Kulturpolitikk og forskningsformidling bind 1. Kulturelle kontekster.  Høyskoleforlaget, Kristiansand.  ISBN 82-7634-388-0.  Kap. 2.  s 23 - 57
 • Berkaak, Odd Are (2001). Samtidsdokumentasjon: En spøkelseshistorie. Nordisk Museologi.  ISSN 1103-8152.  (1�2), s 127- 134
 • Berkaak, Odd Are (1999). Entangled dreams and twisted memories: Order and disruption in local music making. Young - Nordic Journal of Youth Research.  ISSN 1103-3088.  7(2), s 25- 43
 • Berkaak, Odd Are (1999). Oppgjøret ved OK Corral: tolkninger, fortellinger og virkninger. Dugnad. Tidsskrift for etnologi.  ISSN 0332-5784.  (1), s 3- 47
 • Berkaak, Odd Are (1999). "A Place in the Sun:The Vernacular Landscape as Olympic Venue", In Arne Martin Klausen (ed.),  The Olympic Games as Performance and Public Event.  Oxford: Berghahn Books.  s 137 - 173
 • Berkaak, Odd Are (1999). "In the Heart of the Volcano":The Olympic Games as Mega Drama, In Arne Martin Klausen (ed.),  The Olympic Games as Performance and Public Event.  Oxford: Berghahn Books.  s 49 - 75
 • Berkaak, Odd Are (1991). Historieoppfatninger, verdier og motivasjoner i fartøyvernet. Dugnad. Tidsskrift for etnologi.  ISSN 0332-5784.  17(2/3), s 13- 33
 • Ruud, Even & Berkaak, Odd Are (1990). Kunstideologier og sosiale relasjoner i et rock and rollband, I: Trine Deichman-Sørensen & Ivar Frønes (red.),  Kulturanalyse.  Gyldendal Akademisk.  s 97 - 130 Show summary
 • Ruud, Even & Berkaak, Odd Are (1989). Rockeminner. Livsløp, folkeminner og konstruksjon av historie i John Hiatt's rockevideo "Slow Turning". Norveg : tidsskrift for folkloristikk.  ISSN 0029-3601.  32, s 205- 217

View all works in Cristin

 • Berkaak, Odd Are; Maartmann, Camilla & Amundsen, Kari (red.) (2014). I skyggen av nasjonen. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-321-0318-8.  365 s.
 • Amundsen, Kari; Berkaak, Odd Are & Maartmann, Camilla (red.) (2013). I skyggen av nasjonen:Musealiseringen i Akershus. Akademisk Forlag.  ISBN 9788232103188.  370 s.
 • Berkaak, Odd Are (red.) (2009). På sporet av den tapte samtid. Norsk kulturråd Fagbokforl..  ISBN 978-82-7081-145-8.  198 s.
 • Berkaak, Odd Are & Frønes, Ivar (2005). Tegn, Tekst og Samfunn. Abstrakt forlag.  ISBN 82-7935-148-5.  165 s.
 • Ruud, Even & Berkaak, Odd Are (1994). Sunwheels. Fortellinger om et rockeband. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-02494-6.  224 s. Show summary
 • Ruud, Even & Berkaak, Odd Are (1992). Den påbegynte virkelighet. Studier i samtidskultur. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-21582-2.  332 s. Show summary

View all works in Cristin

 • Berkaak, Odd Are (2015, 20. oktober). "Kulturhuset". Marlon James vinner Bookerprisen. [Radio].  NRK.
 • Berkaak, Odd Are (2010). Tette bånd mellom gjenger og politikere på Jamaica. NTB (Norsk Telegrambyrå AS).
 • Berkaak, Odd Are (2010). Tette bånd til partiene. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Berkaak, Odd Are (2010). UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarav: en analyse.
 • Berkaak, Odd Are (2010). Uroen sprer seg på Jamaica. Stavanger Aftenblad.  ISSN 0804-8991.
 • Henningsen, Erik; Berkaak, Odd Are & Skålnes, Sigrid (2010). Mangfoldsåret – Muligheter og motsigelser i politikken for et flerkulturelt kulturliv. NIBR-rapport. 18. Show summary
 • Berkaak, Odd Are (2006, 16. februar). Norge trenger en kystantikvar.  Nationen.
 • Berkaak, Odd Are (2006, 18. mars). Symbol og karslighet.  Adresseavisa.
 • Berkaak, Odd Are (2004). Du store verden! � En vurdering av strategier, ideologier og modeller innenfor flerkulturell kunstformidling.
 • Berkaak, Odd Are (2004). "Kunstnerens beste venn" - en evaluering av Office for Contemporary Art Norway.
 • Berkaak, Odd Are (2004). Riksscene for folkemusikk og folkedans. En utredning.
 • Berkaak, Odd Are (2004). Zulu bu Zulu.
 • Berkaak, Odd Are (2003). Samtid � en lang historie. En evaluering av museenes tusenårsprosjekt Dokument 2000.
 • Berkaak, Odd Are (2002). "And the twain shall meet." Mela 2002� pakistansk kunst- og kulturfestival i Oslo.
 • Berkaak, Odd Are (2002). Fri for fremmede. En evaluering av signalprosjekt Open Scene.
 • Berkaak, Odd Are (2001). Frightening Waters.
 • Berkaak, Odd Are (2001). "Seriøs og beskyttet : en evaluering av Norsk musikkinformasjon".
 • Berkaak, Odd Are (2000). Evaluering av Norsk Kassettavgiftfonds internasjonale lanseringsstipend for musikerre/artister, 1988¿1998.
 • Berkaak, Odd Are (1998). "Følg tonen verden rundt! : prosjekt flerkulturelle musikkforsøk i Akershus : evalueringsrapport".
 • Berkaak, Odd Are (1996). Kuomboka.
 • Berkaak, Odd Are (1996). Om norsk "nerk" og "virtuelle selv": Noen refleksjoner omkring kulturarv og formidlingsideologier. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (4), s 5- 14
 • Berkaak, Odd Are & Lie, Marit Christina (1996). The Olympic Games and Music. Norway. Oslo 1952, Lillehammer 1994. Olympic Message.  ISSN 1025-5737.  (2), s 70- 75
 • Berkaak, Odd Are (1995). Verda og vi. Nokre tankar om globale talemåtar. Syn og Segn.  ISSN 0039-7717.  101(2), s 99- 111
 • Berkaak, Odd Are (1992). Ressursbruk, bevaringsideologier og antikvarisk praksis i fartøyvernet.
 • Ruud, Even & Berkaak, Odd Are (1988). "To seize the world and shake it upside down". Rockevideo som liminal kultur.

View all works in Cristin

Published Sep. 20, 2010 2:49 PM - Last modified Nov. 22, 2017 2:19 PM

Projects

No ongoing projects