Henrik Sinding-Larsen

Image of Henrik Sinding-Larsen
Could not get user data from external service
Tags: Globalisation, Norway, Theory of science, Environment, Cultural concepts

Publications

Sinding-Larsen, Henrik (2012). Natur- og miljøutfordringer i en flerkulturell bydel, I: Sharam Alghasi; Elisabeth Eide & Thomas Hylland Eriksen (red.), Den globale drabantbyen. Groruddalen og det nye Norge.. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202386559. 17. s 264 - 280

Sinding-Larsen, Henrik (2008): “Externality and materiality in the history of the human sciences.” Fractal: Journal of Psychology; Volume 20.(1) s. 9-18 Nedlastbar pdf her: www.scielo.br/scielo.php

Henrik Sinding-Larsen (2007): ”Relativt frie ettertanker om frihet”. I: Thomas Hylland Eriksen og Arne Johan Vetlesen (red.): Frihet. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01202-5 s. 242-273

Sinding-Larsen, Henrik (2006): ”Eksternaliserte og relasjonelle trygghetsregimer.” I: Thomas Hylland Eriksen (red.): Trygghet. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01060-1. s. 205-234

Sinding-Larsen, Henrik (1993): ”Informasjonsteknologi, ansvar og jegets grenser.” I: Terje Rasmussen og Morten Søby (red.): Kulturens digitale felt - essays om informasjonsteknologiens betydning. Oslo: Aventura. s. 259-290

Sinding-Larsen, Henrik (1991) ”Computers, Musical Notation and the Externalization of Knowledge: Towards a Comparative Study in the History of Information Technology” I: Negrotti, Massimo. (ed): Understanding the Artificial: On the Future Shape of Artificial Intelligence. Springer Publishing Company. ISBN 3-540-19612-9. s. 101-125

Sinding-Larsen, Henrik (1984): ”Landskappleiken – nasjonalt rituale og lokalkulturell folkefest” i Klausen, Arne Martin (red.): Den norske væremåten. Oslo: Cappelen forlag. s. 117-139

 • Sinding-Larsen, Henrik (2019). Musical Notation as the Externalization of Imagined, Complex Sound, In Mark Grimshaw; Mads Walther-Hansen & Martin Knakkergaard (ed.),  The Oxford Handbook of Sound and Imagination, Volume 2.  Oxford University Press.  ISBN 9780190460242.  Chapter 10.  s 191 - 218 Show summary
 • Sinding-Larsen, Henrik (2015). Om dannelse av identitet og individualitet i antropologi og biologi, I: Harald Aspen; Malin Noem Ravn & Emil André Røyrvik (red.),  Det skapende mennesket : Antropologiske dialoger om tegn, ting og tolkning.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 9788230401736.  kapittel.  s 307 - 324
 • Sinding-Larsen, Henrik (2014). How new theories of the major transitions in evolution may shed light on the human challenge of climate change, In Linda Sygne (ed.),  Transformation in a Changing Climate.  Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-570-2001-9.  Abstract.  s 291 - 291 Show summary
 • Sinding-Larsen, Henrik (2012). Natur- og miljøutfordringer i en flerkulturell bydel, I: Sharam Alghasi; Elisabeth Eide & Thomas Hylland Eriksen (red.),  Den globale drabantbyen. Groruddalen og det nye Norge.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202386559.  17.  s 264 - 280
 • Sinding-Larsen, Henrik (2008). Externality and materiality in the history of the human sciences. Fractal: Revista de Psicologia.  ISSN 1984-0292.  20(1), s 09- 18 Show summary
 • Sinding-Larsen, Henrik (2007). Relativt frie tanker om frihet, I: Thomas Hylland Eriksen & Arne Johan Vetlesen (red.),  Frihet.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01202-5.  11.  s 242 - 273
 • Sinding-Larsen, Henrik (2006). Eksternaliserte og relasjonelle trygghetsregimer, I: Thomas Hylland Eriksen (red.),  Trygghet.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01060-1.  9.  s 205 - 234
 • Sinding-Larsen, Henrik (1993). Informasjonsteknologi, ansvar og jegets grenser, I:  Kulturens digitale felt.  Aventura forlag.  10.  s 259 - 290
 • Sinding-Larsen, Henrik (1992). Eksternalisering. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  (3), s 67- 78
 • Sinding-Larsen, Henrik (1992). Informasjonsteknologi og etikk. Forskningspolitikk.  ISSN 0333-0273.  15(1), s 16- 18
 • Sinding-Larsen, Henrik (1991). Computers, Musical Notation and the Externalization ofKnowledge: Towards a Comparative Study in the History of InformationTechnology, In Massimo Negrotti (ed.),  Understanding the artificial : on the future shape of artificial intelligence.  Springer Publishing Company.  ISBN 3-540-19612-9.  Kap. 7.  s 101 - 125
 • Sinding-Larsen, Henrik (1991). Information technology, In Bo Göranzon & Magnus Florin (ed.),  Dialogue and technology: Art and knowledge.  Springer.  ISBN 0387195742.  -.  s 119 - 130
 • Sinding-Larsen, Henrik (1991). La notation musicale et l'ordinateur. Chimères.  ISSN 0986-6035.  12, s 53- 71
 • Sinding-Larsen, Henrik (1990). Informasjonsteknologi og forvaltning av kunnskap - Et kulturhistorisk perspektiv, I: Arne Ketil Eidsvik (red.),  Telemedisin 90 Tromsø, 21-22 mai 1990.  Teledirektoratets forskningsavdeling.  ISBN 8242300968.  Del 2 kap 8.  s 198 - 202
 • Sinding-Larsen, Henrik (1990). Kunnskap til salgs - uberørt av menneskeånd. Om datamaskiner, kunnskap og kulturutvikling. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  8(1-2), s 27- 42
 • Bregenhøj, Carsten & Sinding-Larsen, Henrik (1988). [Le Monde en Carnaval] En Scandinavie, I: Pier Giovanni D'Ayala & Martine Boiteux (red.),  Carnavals et mascarades.  Bordas.  ISBN 2040153659.  Del 3 kapittel 9.  s 110 - 111
 • Sinding-Larsen, Henrik (1988). Information Technology and the Externalisation of Knowledge, In Henrik Sinding-Larsen (ed.),  Artificial Intelligence and Language: Old questions in a new Key.  TANO.  ISBN 8251825504.  Kapitel 3.  s 77 - 89
 • Sinding-Larsen, Henrik (1988). Notation and Music: The History of a Tool of Description and its Domain to be Described, In Henrik Sinding-Larsen (ed.),  Artificial Intelligence and Language: Old questions in a new Key.  TANO.  ISBN 8251825504.  Kapittel 4.  s 91 - 114
 • Sinding-Larsen, Henrik (1987). Information technology and the mangagement of knowlede. AI & Society: The Journal of Human-Centred Systems and Machine Intelligence.  ISSN 0951-5666.  1(2), s 93- 101 Show summary
 • Sinding-Larsen, Henrik (1987). Informationsteknologi och kunnskapsförvaltning. Dialoger.  ISSN 0283-5207.  (5), s 9- 19
 • Sinding-Larsen, Henrik (1986). Helsepolitiske realiteterversus "egentlig sykepleie" ved innføring avEDB. Sykepleien.  ISSN 0039-7628.  73(11), s 8- 13
 • Sinding-Larsen, Henrik (1984). Landskappleiken – nasjonalt rituale og lokalkulturell folkefest, I: Arne Martin Klausen (red.),  Den norske væremåten.  Cappelens forlag, Oslo..  7.  s 117 - 139
 • Sinding-Larsen, Henrik (1981). Et bilde sier noe annet enn tusen ord. Antropolognytt.  ISSN 0332-9429.  3(3), s 63- 75

View all works in Cristin

 • Sinding-Larsen, Henrik (ed.) (1988). Artificial Intelligence and Language: Old questions in a new Key. TANO.  ISBN 8251825504.  248 s.

View all works in Cristin

 • Sinding-Larsen, Henrik (2020). Major transitions in cultural evolution in the light of major transitions in biological evolution..
 • Sinding-Larsen, Henrik (2020). Om eksternalisering og forholdet mellom egosentriske og allosentriske rom..
 • Sinding-Larsen, Henrik (2019). On the externalization of time, energy and information across biological evolution and cultural history..
 • Sinding-Larsen, Henrik (2018). "Musical Notation as the Externalization of Imagined, Complex Sound" - a seminar about the co-evolution of instruments, notation and music practice, as a case study of cultural evolution..
 • Sinding-Larsen, Henrik (2017, 11. oktober). Hva er dannelse?. [Radio].  Verdibørsen NRK P2. Show summary
 • Sinding-Larsen, Henrik (2017). Identitet, individualitet og forskjellige kulturforskjeller..
 • Sinding-Larsen, Henrik (2017). Sustainability and Overheating in an evolutionary perspective.
 • Sinding-Larsen, Henrik (2017, 24. mai). Tankevekkende tekster del 1. Frihet og det ufullendte.. [Radio].  Verdibørsen, NRK P2.
 • Sinding-Larsen, Henrik (2017, 01. juni). Tankevekkende tekster del 2. Ydmykhet.. [Radio].  Verdibørsen NRK P2.
 • Sinding-Larsen, Henrik (2017, 08. juni). Tankevekkende tekster del 3. Konstruksjon av Gud.. [Radio].  Verdibørsen NRK P2.
 • Sinding-Larsen, Henrik (2017). The co-evolution of instruments, notation and music practice: a case of material and immaterial entanglement in cultural evolution. Show summary
 • Sinding-Larsen, Henrik (2017). The history of musical notation and harmonic music. A case of coevolution with possibly wide theoretical implications.. Show summary
 • Sinding-Larsen, Henrik (2016, 06. februar). Kommentarer til boken "Naturen er hellig" av J.A. Herbener i Verdibørsen NRK P2.. [Radio].  NRK P2.
 • Sinding-Larsen, Henrik (2016). Major versus ordinary transitions in cultural evolution: A conceptual discussion..
 • Sinding-Larsen, Henrik (2016). Sustainability and flexibility. Selected findings from the research project SUSTAINABILITY..
 • Sinding-Larsen, Henrik & Eriksen, Thomas Hylland (2016). Sustainability is not a Number - Climate Crisis and Human Cultural Evolution. Introducing the seminar theme..
 • Sinding-Larsen, Henrik (2014, 17. mars). Deltagelse i debatt om rasisme knyttet til "Kongolandsbyen" i Jubileumsutstilingen i Frognerparken i 1914 versus situasjonen i 2014. [Radio].  Kulturhuset NRK P2.
 • Sinding-Larsen, Henrik (2014). Domestication, endosymbiosis, and the relational foundations of life..
 • Sinding-Larsen, Henrik (2014). Identity, continuity and change: An evolutionary perspective on two classes of cultural difference..
 • Sinding-Larsen, Henrik (2013). Have humans lost contact with evolution because we are only adapting to ourselves?.
 • Sinding-Larsen, Henrik (2013). How can theories of transitions within evolutionary biology shed light on the human challenge of climate change?.
 • Sinding-Larsen, Henrik (2013). New levels of standardization as a precondition for speed and integration in cultural evolution. Show summary
 • Sinding-Larsen, Henrik & Khazaleh, Lorenz (2013, 04. september). An exercise in thinking differently. [Internett].  UiO Overheating project website.
 • Sinding-Larsen, Henrik (2012). "Den enes død - den andres brød" Søppel i et økologisk perspektiv. P2-Akademiet.  ISSN 0808-6621.  (47), s 145- 157
 • Sinding-Larsen, Henrik (2012). Looking with what you are looking at: Gregory Bateson and Terrence Deacon as healers of the great divide between natural and human science.
 • Sinding-Larsen, Henrik & Nordlund, Eva (2012, 05. februar). Intervjuet av NRK om P.W.Zapffes liv og filosofi. [Radio].  NRK P2 Søndagsavisa.
 • Sinding-Larsen, Henrik (2011). Always looking with what you are looking at – Gregory Bateson’s radical interdisciplinarity.
 • Hobson, Annette & Sinding-Larsen, Henrik (2010, 26. mai). Den enes død den andres brød - Søppel i et økologisk perspektiv. [Radio].  NRK P2-Akademiet.
 • Sinding-Larsen, Henrik (2009). Relativt hellig? - hellighet som tverrfaglig og tverrkulturell utfordring.
 • Sinding-Larsen, Henrik (2009). Sekularisering, hellighet og paradokser - Om den nødvendige og umulige jakten på et fast punkt tilværelsen.
 • Sinding-Larsen, Henrik (2008). "Den enes brød - den andres død: Søppel i et økologisk perspektiv.".
 • Sinding-Larsen, Henrik (2008). Krever nye sekulære fellesskap en ny teori om Gud?.
 • Sinding-Larsen, Henrik (2008). Møter og relasjoner i et postrelasjonelt samfunn.
 • Sinding-Larsen, Henrik & Khazaleh, Lorenz (2008, 25. april). Hvor er det blitt av holismen?. [Internett].  Forskningsprogrammets Culcoms nettsider.
 • Sinding-Larsen, Henrik (2007). Externality and materiality in the history of the human sciences.
 • Sinding-Larsen, Henrik (2007). Individets frihet og menneskets ansvar. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.  17(3), s 14- 15
 • Sinding-Larsen, Henrik (2006). ”Eksternalisering” – et begrepsmessig bidrag til en beskrivelse av redskap ogkulturutvikling.
 • Sinding-Larsen, Henrik (1991). Informasjonsteknologi - en ny art i vårt kunnskapsøkologiske miljø. Noen tanker om etikk og teknologivalg..
 • Sinding-Larsen, Henrik (1988). Artificial Intelligence - a challenge to our understanding of language, cognition, and reality, In Henrik Sinding-Larsen (ed.),  Artificial Intelligence and Language: Old questions in a new Key.  TANO.  ISBN 8251825504.  Introduction.  s 1 - 9
 • Sinding-Larsen, Henrik (1983). Fra fest til forestilling. Et antropologisk perspektiv på norsk folkemusikk og dans gjennom skiftende materielle, sosiale og ideologiske betingelser fra nasjonalromantikken og fram til i dag.

View all works in Cristin

Published Dec. 27, 2010 9:25 AM - Last modified Dec. 12, 2017 9:50 AM

Projects