Christian Peter Medaas

Doctoral Research Fellow - Department of Social Anthropology
Image of Christian Peter Medaas
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Gullhaug torg 1 0484 Oslo
Postal address Postboks 1091 Blindern 0317 Oslo
Other affiliations Faculty of Social Sciences (Student)

Christian Medaas is a PhD researcher at the Department of Social Anthropology. His current research is part of the AnthroTOX project, and deals with material culture, sustainability, technology, and repair.

Research interests

Thematic: Environment, sustainability, material culture, technology, repair, multispecies, music, DIY, sci-fi.

Regional: Hawai'i, East Africa, Iran, outer space. Medaas has done field work in Tanzania (and on Zanzibar), Ghana, Norway, and Hawai'i. 

Background

 • Master's degree, Social Anthropology, University of Oslo, 2014
 • Bachelor's degree, Social Anthropology, University of Oslo, 2011
 • Bachelor's degree, Persian (farsi) language, University of Oslo, 2011
Tags: Environment, Technology, Material culture, Sustainability

Publications

View all works in Cristin

 • Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie; Størkersen, Kristine Vedal & Lien, Marianne Elisabeth [Show all 8 contributors for this article] (2020). Effekter fra det regulatoriske rammeverket på fiskehelse og fiskevelferd- Fokus fiskehelsepersonell.
 • Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie; Størkersen, Kristine Vedal & Medaas, Christian [Show all 8 contributors for this article] (2020). Forvaltning av fiskevelferd og -helse fra kyllingperspektivet.
 • Størkersen, Kristine Vedal; Gismervik, Kristine; Osmundsen, Tonje Cecilie; Stien, Lars Helge; Tørud, Brit & Lien, Marianne Elisabeth [Show all 8 contributors for this article] (2020). Fisken først – men hvilken? Forhold som påvirker ivaretakelse av fiskevelferd på havbrukslokaliteter.
 • Størkersen, Kristine Vedal; Osmundsen, Tonje Cecilie; Gismervik, Kristine; Stien, Lars Helge; Medaas, Christian & Tørud, Brit [Show all 8 contributors for this article] (2020). Fiskevelferd sett fra merdkanten. Organisjonsstudie av lokalitetspersonell.
 • Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie; Størkersen, Kristine Vedal & Medaas, Christian [Show all 8 contributors for this article] (2020). Sammenlikning av regelverksramme laks og kylling -dyrevelferd og helse.
 • Stien, Lars Helge; Gismervik, Kristine; Lien, Marianne Elisabeth; Medaas, Christian; Osmundsen, Tonje Cecilie & Tørud, Brit [Show all 8 contributors for this article] (2020). Forvaltning av velferd til norsk oppdrettslaks: Tre konflikttilfeller.
 • Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Stien, Lars Helge; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie & Lien, Marianne Elisabeth [Show all 7 contributors for this article] (2017). REGFISHWELH; Bedre praksis/forvaltning fiskehelse og velferd?
 • Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Stien, Lars Helge; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie & Lien, Marianne Elisabeth [Show all 7 contributors for this article] (2017). REGFISHWELH; presentasjon av prosjektet med spørsmålsdiskusjon.

View all works in Cristin

Published Mar. 23, 2018 10:11 AM - Last modified Apr. 27, 2022 12:35 PM