Christian Peter Medaas

Image of Christian Peter Medaas
Norwegian version of this page
Room 504
Username
Visiting address Gullhaug torg 1 0484 Oslo
Postal address Postboks 1091 Blindern 0317 Oslo
Other affiliations Faculty of Social Sciences (Student)

Academic interests

Thematic: Anthrotox, environment, material culture, sustainability, multispecies ethnography, music, DIY, technology, repair, sci-fi

Regional: Norway, Hawai’i, Tanzania, USA, Iran, (outer) space

Ph.D. Project: Repair as resistance: consumer electronics, e-waste, and repair practices in Norwegian and Tanzanian contexts. (working title)

Background

Education:

Master's degree, Social Anthropology, University of Oslo, 2014

Bachelor's degree, Social Anthropology, University of Oslo, 2011

Bachelor's degree, Middle-east Studies, University of Oslo, 2011

Tags: Environment, Technology, Material culture, Sustainability

Publications

View all works in Cristin

  • Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie; Størkersen, Kristine Vedal & Lien, Marianne Elisabeth [Show all 8 contributors for this article] (2020). Effekter fra det regulatoriske rammeverket på fiskehelse og fiskevelferd- Fokus fiskehelsepersonell.
  • Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie; Størkersen, Kristine Vedal & Medaas, Christian [Show all 8 contributors for this article] (2020). Forvaltning av fiskevelferd og -helse fra kyllingperspektivet.
  • Størkersen, Kristine Vedal; Gismervik, Kristine; Osmundsen, Tonje Cecilie; Stien, Lars Helge; Tørud, Brit & Lien, Marianne Elisabeth [Show all 8 contributors for this article] (2020). Fisken først – men hvilken? Forhold som påvirker ivaretakelse av fiskevelferd på havbrukslokaliteter.
  • Størkersen, Kristine Vedal; Osmundsen, Tonje Cecilie; Gismervik, Kristine; Stien, Lars Helge; Medaas, Christian & Tørud, Brit [Show all 8 contributors for this article] (2020). Fiskevelferd sett fra merdkanten. Organisjonsstudie av lokalitetspersonell.
  • Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie; Størkersen, Kristine Vedal & Medaas, Christian [Show all 8 contributors for this article] (2020). Sammenlikning av regelverksramme laks og kylling -dyrevelferd og helse.
  • Stien, Lars Helge; Gismervik, Kristine; Lien, Marianne Elisabeth; Medaas, Christian; Osmundsen, Tonje Cecilie & Tørud, Brit [Show all 8 contributors for this article] (2020). Forvaltning av velferd til norsk oppdrettslaks: Tre konflikttilfeller.
  • Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Stien, Lars Helge; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie & Lien, Marianne Elisabeth [Show all 7 contributors for this article] (2017). REGFISHWELH; Bedre praksis/forvaltning fiskehelse og velferd?
  • Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Stien, Lars Helge; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie & Lien, Marianne Elisabeth [Show all 7 contributors for this article] (2017). REGFISHWELH; presentasjon av prosjektet med spørsmålsdiskusjon.

View all works in Cristin

Published Mar. 23, 2018 10:11 AM - Last modified Feb. 9, 2021 8:49 AM