Nettsider med emneord «Nyliberalisme»

Mennesker og hunder på rural vei
Publisert 15. juni 2020 09:17

Martine Greek ville finne ut hvordan nyliberalismen lykkes med å få folk til å tru på ei bedre framtid. Etter tolv måneders feltarbeid på ei innlandsøy i Chile, disputerer hun med avhandling om håp, fattigdom og statssubsidierte solcellepaneler.

Bildet kan inneholde: halskjede, hår, ansikt, ansiktsuttrykk, smil.
Publisert 14. mai 2020 10:18

Master Martine Greek ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Searching for Development. State Relations and Local Aspirations among Rural Mapuche in Neoliberal Chile.