Nettsider med emneord «Globalisering»

Publisert 11. jan. 2016 07:55
Publisert 11. jan. 2016 07:53
Publisert 26. nov. 2015 10:57
Publisert 1. okt. 2015 09:11
Publisert 16. mai 2013 11:28

Sosialantropologisk institutt (SAI) har begitt seg ut på et spennende og utfordrende prosjekt. Anthropos and the Material: Challenges to anthropology (Anthropos [fra gresk = menneske] og det materielle: utfordringer til antropologi) vil være en drivkraft for å få norsk sosialantropologi markert tilstede i forskningsfronten i den nærmeste fremtid.

Publisert 22. jan. 2013 12:48
Publisert 8. jan. 2013 10:25
Publisert 23. sep. 2011 12:58

Thomas Hylland Eriksen påpeker at jo billigere varene blir, desto mer søppel produserer et samfunn. Jo dyrere tjenestene blir, desto mer lønnsomt blir det å skifte ut alt som ikke er helt hundre prosent.

Publisert 20. sep. 2010 11:05
Publisert 20. sep. 2010 11:05
Publisert 20. sep. 2010 11:05