Nettsider med emneord «Europa»

Publisert 17. juni 2016 12:32

I Europa finnes det en rekke historiske steder, kulturminner og miljøer som er knyttet til omstridte hendelser i fortiden.

TRACES ønsker å ta for seg enkelte av disse, for å se om det er mulig å formidle innholdet i dem på en ny måte som kan gjøre det lettere å erkjenne hva de egentlig har å fortelle.

Publisert 20. sep. 2010 11:05