Nettsider med emneord «Asia»

Containers at the recycling station.
Publisert 31. aug. 2021 13:19

Sarah Mahoney is among the few anthropology students who have gone on fieldwork as normal during the pandemic. “The village is quite self-sufficient therefore I did not feel the impact of covid as much as in the city,” she says.

Bokser på renovasjonsstasjonen.
Publisert 31. aug. 2021 13:18

Sarah Mahoney er blant de få antropologistudentene som har dratt på feltarbeid som normalt under pandemien. - Vi må ikke ta like mye hensyn til covid her i landsbyen som i Tokyo, sier hun.

Publisert 10. apr. 2018 17:35