Terapi ved Psykologisk institutt

Vi tilbyr terapi hos erfarne studenter på profesjonsstudiet i psykologi. Studentterapeutene får tett veiledning av spesialist i klinisk psykologi, i grupper à 4 erfarne studenter.

Psykologisk institutt holder til i Harald Schjelderups hus i Forskningsveien 3A på Gaustad i Oslo.

Generelt om tilbudet:

 • Dette er et lavterskeltilbud, som egner seg for deg som fungerer i hverdagen, men strever med lettere psykiske problemer
 • Alle søknader blir vurdert, og du vil få tilbakemelding om hvorvidt vi har et tilbud for deg
 • De fleste terapiene starter i begynnelsen av hvert semester, men vi har også noen opptak i løpet av semesteret
 • Ventetiden vil variere
 • Terapien er gratis
 • Studentklinikken har adresse Børrestuveien 3. Klinikken er en del av Psykologisk Institutt. 

Som klient er det viktig at:

 • Du møter til de avtalte timene og fullfører terapien
 • Du er innstilt på et samarbeid hvor du både skal få hjelp, og selv gjøre en innsats

Hvis du ønsker terapi hos oss, ber vi deg sende elektronisk søknad (rød lenke under, informasjon blir kryptert). Vi ønsker ikke å motta søknader eller andre sensitive personopplysninger på e-post. Søknaden bør være kortfattet (ca halv A4-side), med beskrivelse av hva du ønsker hjelp til. Oppgi telefonnummer, postadresse og hvilke dager/ tider du har anledning til å komme. Terapitimene foregår på dagtid, i tidsrommet 8.30-16.00. Søknaden sendes elektronisk.

 • Elektronisk søknadsskjema er oppe fra 15.mai - 1.juni 2019, for opptak til høsten og    1.november - 1.desember for opptak til våren. 
 • oppstart terapi august/september eller januar/februar
 • Kontaktinformasjon: Anica Munir, tlf 22 84 52 44

Søk her

Klinikken har to ulike tilbud. Du må velge hvilken du søker hjelp hos:

Klinikk for integrativ psykoterapi:

 • 1-2 timer pr uke gjennom 3-4 måneder

 • Totalt mellom 10 og 20 timer

 • Korttidsterapi med integrering av ulike metoder og perspektiver

Klinikk for dynamisk terapi:

 • 2 timer pr uke gjennom 8-10 måneder

 • Totalt 45-55 timer

 • Intensiv psykodynamisk terapi

Forskning

Det foregår forskning ved internklinikkene. Som klient kan du bli forespurt om å delta i forskningen. Dersom du avslår, får det ikke konsekvenser for din behandling.

Klage

Har du kommentarer til eller ønsker å klage på behandlingstilbudet du har fått? Vennligst fyll ut Klageskjema på nett.