Terapi ved Psykologisk institutt

Vi tilbyr terapi hos studenter som går siste året på profesjonsstudiet i psykologi. Studentterapeutene får tett veiledning og oppfølging av psykologspesialist.

Psykologisk institutt holder til i Harald Schjelderups hus i Forskningsveien 3A på Gaustad i Oslo.

Generelt om tilbudet:

 • Dette er et lavterskeltilbud som egner seg for deg som fungerer i hverdagen, men strever med lettere psykiske problemer.
 • Alle søknader blir vurdert, og du vil få tilbakemelding pr. brev om vi tror vi kan tilby deg behandling.
 • Før behandling blir du kalt inn til en forsamtale. Forsamtalen har som mål å få et tydeligere bilde av dine problemer enn det som fremgår av søknaden alene, samt å gjøre det mulig å vurdere om studentklinikken kan tilby en passende behandling.
 • Oppstart av terapi skjer vanligvis i august/september for høstsemesteret eller januar/februar for vårsemesteret.
 • Behandlingstimene tas opp på video, som benyttes i veiledning av studentenes klientarbeid.
 • Ventetiden vil variere.
 • Terapien er gratis.
 • Terapitimene foregår på dagtid, i tidsrommet 8.15-16.00 og til kl 14.00 på fredager.
 • Som klient er det viktig at du møter til de avtalte timene og fullfører terapien.
 • Studentklinikken har adresse Børrestuveien 3. Klinikken er en del av Psykologisk Institutt ved UiO.

Klinikken har to ulike tilbud. Du kan velge hvilken du søker hjelp hos:

Klinikk for integrativ psykoterapi:

 • Korttidsterapi med integrering av ulike metoder og perspektiver
 • varighet av 1-2 timer pr uke gjennom 3-4 måneder
 • Totalt mellom 10 og 20 timer

Klinikk for dynamisk terapi:

 • Intensiv psykodynamisk terapi
 • Varighet av 2 timer pr uke gjennom 8-10 måneder
 • Totalt 45-55 timer

Søknad

Hvis du ønsker terapi hos oss, ber vi deg sende elektronisk søknad (rød lenke nederst, informasjon blir kryptert). Vi kan dessverre ikke motta søknader eller andre sensitive personopplysninger på e-post. Søknaden bør inneholde din beskrivelse av hva du opplever å streve med, hvordan du tenker at terapi kan hjelpe deg og om hvilken klinikk du ønsker å motta behandling ved. Søknaden bør ikke være lenger enn én A4 side.​​​​​​

 • Elektronisk søknadsskjema er åpen fra 1. mai - 1.juni, for opptak til høsten og 1. november - 1.desember, for opptak til våren.

Forskning

Ved studentklinikken blir det kontinuerlig utført forskning. Som klient kan du bli forespurt om å delta i forskningen. Deltakelse i forskning forutsetter at det foreligger et frivillig informert samtykke. Forskningen er gjennomgående av en slik art at det ikke stiller ekstra krav til klienten eller griper forstyrrende inn i terapien.

Klage

Har du kommentarer til eller ønsker å klage på behandlingstilbudet du har fått? Vennligst fyll ut Klageskjema på nett.

Lurer du på noe mer?

Kontakt klinikken v/ Anica Munir, tlf: 22 84 52 44,

eller Hilde Edvardsen, tlf: 22 84 40 22

e-post adresse: sv-psi-internklinikk@psykologi.uio.no

 

Søk her