Terapi ved Psykologisk institutt

Vi tilbyr terapi hos erfarne studenter på profesjonsstudiet i psykologi. Studentterapeutene får tett veiledning av spesialist i klinisk psykologi, i grupper à 4 erfarne studenter.

Psykologisk institutt holder til i Harald Schjelderups hus i Forskningsveien 3A på Gaustad i Oslo.

Generelt om tilbudet:

 • Dette er et lavterskeltilbud, som egner seg for deg som fungerer i hverdagen, men strever med lettere psykiske problemer
 • Alle søknader blir vurdert, og du vil få tilbakemelding pr. brev om vi tror vi kan tilby deg behandling
 • Før behandling blir du kalt inn til en forsamtale. Forsamtalen har som mål å få et tydligere bilder av dine problemer enn det som fremgår av søknaden alene, samt å gjøre det mulig å vurdere om studentklinikken kan tilby en passende behandling
 • De fleste terapiene starter i begynnelsen av hvert semester, men vi har også noen opptak i løpet av semesteret
 • Behandlingstimene tas opp på video, som benyttes i veiledning av studentenes klientarbeid
 • Ventetiden vil variere
 • Terapien er gratis
 • Studentklinikken har adresse Børrestuveien 3. Klinikken er en del av Psykologisk Institutt. 

Hvis du ønsker terapi hos oss, ber vi deg sende elektronisk søknad (rød lenke nederst, informasjon blir kryptert). Vi ønsker ikke å motta søknader eller andre sensitive personopplysninger på e-post. Søknaden bør være kortfattet (ca halv A4-side), med beskrivelse av hva du ønsker hjelp til. Oppgi telefonnummer, postadresse og om det er tidspunkt du absolutt ikke kan komme. Terapitimene foregår på dagtid, i tidsrommet 8.30-16.00 og til kl 14.00 på fredager. Søknaden sendes elektronisk. 

Som klient er det viktig at du møter til de avtalte timene og fullfører terapien.

 

Klinikken har to ulike tilbud. Du kan velge hvilken du søker hjelp hos:

 

Klinikk for integrativ psykoterapi:

 

 • 1-2 timer pr uke gjennom 3-4 måneder
 • Totalt mellom 10 og 20 timer
 • Korttidsterapi med integrering av ulike metoder og perspektiver

Klinikk for dynamisk terapi:

 • 2 timer pr uke gjennom 8-10 måneder

 • Totalt 45-55 timer

 • Intensiv psykodynamisk terapi

Forskning

Ved studentklinikken blir det kontinuerlig utført forskning. Som klient kan du bli forespurt om å delta i forskningen. Deltakelse i forskning forutsetter at det foreligger et frivillig informert samtykke. Forskningen er gjennomgående av en slik art at det ikke stiller ekstra krav til klienten eller griper forstyrrende inn i terapien.

Klage

Har du kommentarer til eller ønsker å klage på behandlingstilbudet du har fått? Vennligst fyll ut Klageskjema på nett.

 

 • Elektronisk søknadsskjema er oppe fra 15.mai - 1.juni 2019, for opptak til høsten og    1.november - 1.desember for opptak til våren. 
 • oppstart terapi august/september eller januar/februar
 • Kontaktinformasjon: Anica Munir, tlf 22 84 52 44

Søk her