Yngvild Bjartveit Haukeland

Stipendiat
Bilde av Yngvild Bjartveit Haukeland
English version of this page
Telefon +47-22845234
Mobiltelefon +47-92013201
Rom S02-16
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Harald Schjelderups hus Forskningsveien 3A 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Klinisk psykologi

 • Barn som pårørende

 • Psykologisk forståelse av og arbeid med familier rammet av alvorlige somatiske sykdomstilstander

 • Psykisk helse hos mennesker med flyktningbakgrunn, særlig hos barn og unge ankommet som enslige mindreårige asylsøkere

 • Psykologiske konsekvenser av vold og overgrep - traumer og behandling av traumelidelser

 • Identitetsutvikling

 • Tilknytning

 • Kvalitativ metode

Doktorgradsprosjekt

«Å vokse opp som søsken til barn med kroniske sykdommer eller nedsatt funksjonsevne: en kartleggings- og intervensjonsstudie».

I mitt doktorgradsprosjekt er jeg del av en prosjektgruppe som skal fokusere på søskenperspektivet i familier der ett av barna har en kronisk sykdom eller nedsatt funksjonsevne. Prosjektet er tredelt, der delstudie 1 vil omhandle en kartleggingsstudie av opplevelser og psykososiale belastninger hos friske søsken for å fremskaffe mer kunnskap om hvordan det er å vokse opp som bror eller søster til et barn med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom. Formålet med delstudie 2 er å utvikle en manualisert gruppeintervensjon rettet mot friske søsken og deres foreldre, som i delstudie 3 vil implementeres og evalueres. En pilotstudie gjennomføres på Frambu senter for sjeldne funksjonshemninger, og prosjektgruppen samarbeider også med andre sjeldensentre, barneavdelinger og brukerorganisasjoner/foreninger i gjennomføringen av studien.

Bakgrunn

 • Ph.D. stipendiat, Klinisk barnepsykologi, Psykologisk Institutt,Universitetet i Oslo, september 2012 →

 • Klinisk psykolog ved Traumeavdelingen, Modum Bad, oktober 2011 - august 2012

 • Forskningsassistent/førstekonsulent ved Enslige mindreårige-studien i UngKul-prosjektet (Ungdom, Kultur og Mestring), ved Divisjon for psykisk helse, Nasjonalt folkehelseinstitutt, jan. 2009–nov. 2011

 • Cand.psychol. fra profesjonsstudiet i psykologi ved Universitet i Oslo, vår 2011

 • Utvekslingssemester ved Universidad Argentina de John F. Kennedy i Buenos Aires, Argentina, vår 2008

 • Sosialt Entreprenørskap ved Universitet i Oslo med utveksling til University of Cape Town, Sør-Afrika, og internship i lokal NGO, vår/sommer 2009

 • Solidaritetsettåring ved nord/sør-programmet "Communication for Change" i regi av Kirkens Nødhjelp, 2003-2004

Samarbeid

Frambu senter for sjeldne funksjonshemninger

Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk barne- og ungdomspsykologi, Klinisk psykologi

Publikasjoner

 • Haukeland, Yngvild; Czajkowski, Nikolai Olavi; Fjermestad, Krister; Silverman, Wendy K.; Mossige, Svein & Vatne, Torun (2020). Evaluation of “SIBS”, An Intervention for Siblings and Parents of Children with Chronic Disorders. Journal of Child and Family Studies.  ISSN 1062-1024.  29 . doi: 10.1007/s10826-020-01737-x
 • Fjermestad, Krister; Haukeland, Yngvild; Mossige, Svein & Vatne, Torun (2019). Children’s Perspectives on the Experiences of Their Siblings with Chronic Disorders. Clinical social work journal.  ISSN 0091-1674.  s 1- 10 . doi: 10.1007/s10615-019-00705-3
 • Vatne, Torun Marie; Haukeland, Yngvild; Mossige, Svein & Fjermestad, Krister (2019). The development of a joint parent-child intervention for siblings of children with chronic disorders. Fokus på familien.  ISSN 0332-5415.  47(1), s 20- 35 . doi: 10.18261/issn.0807-7487-2019-01-03
 • Haukeland, Yngvild; Fjermestad, Krister; Mossige, Svein & Vatne, Torun Marie (2015). Emotional experiences among siblings of children with rare disorders. Journal of Pediatric Psychology.  ISSN 0146-8693.  40(7), s 712- 720 . doi: 10.1093/jpepsy/jsv022
 • Haukeland, Yngvild; Fjermestad, Krister; Mossige, Svein & Vatne, Torun Marie (2014). Emotional Experiences among Siblings of Children with Rare Disorders. Journal of Pediatric Psychology.  ISSN 0146-8693.  40(7), s 712- 720 . doi: 10.1093/jpepsy/jsv022

Se alle arbeider i Cristin

 • Oppedal, Brit; Jensen, Laila; Seglem, Karoline Brobakke & Haukeland, Yngvild B. (2011). Etter bosettingen: Psykisk helse, mestring og sosial integrasjon blant ungdom som kom til Norge som enslige mindreårige asylsøkere. rapport Nasjonalt folkehelseinstitutt. 2011:8. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. okt. 2012 15:15 - Sist endret 8. juli 2019 14:19