Ylva Østby

Førsteamanuensis - Kognitiv- og nevropsykologi
Bilde av Ylva Østby
English version of this page
Telefon +47 22845246
Mobiltelefon 41935223
Rom S01-17
Brukernavn
Andre tilknytninger Psykologisk institutt

Faglige interesser

  • Klinisk nevropsykologi

  • Epilepsi og kognitive vansker

  • Hukommelse

  • Kognitiv nevrovitenskap

  • Kognitiv litteraturvitenskap (medlem av forskningssamarbeidet LCE)

Prosjekt: Prospektiv oppfølgingsstudie av temporallappsepilepsi (ProTLE).

Epilepsi rammer ikke bare pasientene gjennom anfall, men kan hos mange også gi kognitive vansker, særlig hukommelsesvansker. I min forskning kartlegger jeg hukommelse og andre kognitive funksjoner hos pasienter med nydiagnostisert temporallappsepilepsi, som blir fulgt over en periode på flere år. Hensikten er å forstå forløpet ved temporallappsepilepsi bedre. Prosjektet ledes av Kjell Heuser og Erik Taubøll ved Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, og gjennomføres i samarbeid me stipendiat Agnes Bjørke.

Prosjekt: Litteratur og hukommelse (ReadMemo)

I samarbeid med professor Karin Kukkonen, ILOS, gjennomfører jeg et eksperimentelt prosjekt hvor vi undersøker de fenomenologiske sammenhengene mellom lesing av skjønnlitteratur og opplevelse av personlige minner. 

Prosjekt: Nostalgien

Bokprosjekt om nostalgi som psykologisk, litterært, samfunnsmessig og historisk fenomen.

 

Bakgrunn

  • PhD fra PSI, UiO i 2011. Prosjekt om nevrokognitiv utvikling i barne- og ungdomsårene.

  • Spesialist i klinisk nevropsykologi.

  • Klinisk bakgrunn fra blant annet AHUS (barnehabilitering) og Spesialsykehuset for epilepsi

  • Sakprosaforfatter og skjønnlitterær forfatter

Priser

Forskningsprisen fra Psykologisk Institutt, 2009, sammen med Christian K. Tamnes. 

Formidlingsprisen fra Psykologisk Institutt, 2017.

Emneord: Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap
Publisert 1. sep. 2016 15:20 - Sist endret 19. feb. 2020 17:51