Vidar Sandsaunet Ulset

Bilde av Vidar Sandsaunet Ulset
English version of this page
Mobiltelefon 466 82 016
Rom V04-19
Treffetider Etter avtale
Brukernavn

Faglige interesser

 • Utviklingspsykologi

 • Forebyggingspsykologi

 • Utviklingspsykopatologi

 • Oppmerksomhet

 • Multilevel modelling

Prosjekt

Mitt forskningsprosjekt bygger videre på Vennskapsstudien, som undersøker risiko- og resiliensfaktorer knyttet til utviklingspsykopatologi. Spesielt er vi ute etter å finne ut om mye utendørstid i omgivelser rike på natur kan støtte kognitiv utvikling hos små barn, og beskytte dem mot psykiske vansker senere i livet.

Studien er en longitudinell studie der deltagerne (barn, foreldre og lærere) ble fulgt opp med testing, intervjuer og spørreskjemaer i fire år. Vi skal nå gjøre en 10 års oppfølging av alle deltagerne i studien, og utføre et eksperiment med mål om å avdekke hvilke mekanismer som kan forklare sammenhengen mellom utendørs omgivelser og psykisk helse.

Bakgrunn

 • Cand. Psychol, Psykologisk institutt, UiO, høst 2012

 • Kommunepsykolog i Kristiansund kommune og Bydel Gamle Oslo fra 2013 til 2015

 • Klinisk praksis ved Oslo psykologklinikk fra våren 2017

 • Stipendiat i forebyggingspsykologi, Psykologisk institutt, UiO, fra sommeren 2015

Emneord: Utviklingspsykologi, Forebyggingspsykologi, Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi

Publikasjoner

 • Kraft, Brage; Jonassen, Rune; Ulset, Vidar; Stiles, Tore C & Landrø, Nils Inge (2019). A Prospective Test of the Metacognitive Model of Depression in Previously Depressed Individuals. Cognitive Therapy and Research.  ISSN 0147-5916.  43(3), s 603- 610 . doi: 10.1007/s10608-018-9972-z
 • Ulset, Vidar; Czajkowski, Nikolai Olavi; Kraft, Brage; Kraft, Pål; Wikenius, Ellen; Kleppestø, Thomas Haarklau & Bekkhus, Mona (2019). Are unpopular children more likely to get sick? Longitudinal links between popularity and infectious diseases in early childhood. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  14(9), s 1- 14 . doi: 10.1371/journal.pone.0222222
 • Ulset, Vidar; Vitaro, Frank; Brendgen, Mara Rosemarie; Bekkhus, Mona & Borge, Anne Inger Helmen (2017). Time spent outdoors during preschool: Links with children's cognitive and behavioral Development.. Journal of Environmental Psychology.  ISSN 0272-4944.  52, s 69- 80 . doi: 10.1016/j.jenvp.2017.05.007

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. juli 2015 14:58 - Sist endret 27. feb. 2019 09:43