Vidar Ulset

Stipendiat - Psykologisk institutt
Bilde av Vidar Ulset
English version of this page
Mobiltelefon 466 82 016
Rom V04-19
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

  • Utviklingspsykologi

  • Forebyggingspsykologi

  • Utviklingspsykopatologi

  • Oppmerksomhet

  • Multilevel modelling

Prosjekt

Mitt forskningsprosjekt bygger videre på Vennskapsstudien, som undersøker risiko- og resiliensfaktorer knyttet til utviklingspsykopatologi. Spesielt er vi ute etter å finne ut om mye utendørstid i omgivelser rike på natur kan støtte kognitiv utvikling hos små barn, og beskytte dem mot psykiske vansker senere i livet.

Studien er en longitudinell studie der deltagerne (barn, foreldre og lærere) ble fulgt opp med testing, intervjuer og spørreskjemaer i fire år. Vi skal nå gjøre en 10 års oppfølging av alle deltagerne i studien, og utføre et eksperiment med mål om å avdekke hvilke mekanismer som kan forklare sammenhengen mellom utendørs omgivelser og psykisk helse.

Bakgrunn

  • Cand. Psychol, Psykologisk institutt, UiO, høst 2012

  • Kommunepsykolog i Kristiansund kommune og Bydel Gamle Oslo fra 2013 til 2015

  • Stipendiat i forebyggingspsykologi, Psykologisk institutt, UiO, fra sommeren 2015

Emneord: Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi, Forebyggingspsykologi, Utviklingspsykologi

Publikasjoner

  • Kraft, Brage; Jonassen, Rune; Ulset, Vidar; Stiles, Tore C & Landrø, Nils Inge (2018). A Prospective Test of the Metacognitive Model of Depression in Previously Depressed Individuals. Cognitive Therapy and Research.  ISSN 0147-5916. . doi: 10.1007/s10608-018-9972-z
  • Ulset, Vidar; Vitaro, Frank; Brendgen, Mara Rosemarie; Bekkhus, Mona & Borge, Anne Inger Helmen (2017). Time spent outdoors during preschool: Links with children's cognitive and behavioral Development.. Journal of Environmental Psychology.  ISSN 0272-4944.  52, s 69- 80 . doi: 10.1016/j.jenvp.2017.05.007

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. juli 2015 14:58 - Sist endret 16. nov. 2016 12:49