tuvaok

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Behandlingsforskning av traumer og betydningen av følelser som skyld, skam og sinne. Prestasjonsangst. Construct validity, Psykometri; statistiske analyser ved bruk av strukturelle likningsmodeller (SEM), multilevel analyser og Generalizability Theory.

Bakgrunn

Doktorgradsstipendiat tilknyttet program for dobbelkompetanse i psykologi. Ferdig utdannet psykolog i 2009 ved psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Tidligere arbeidet som psykolog og teamleder ved Avdeling for Angstlidelser ved Modum Bad.                                                                            

Involvert i PTSD prosjektet ”Improving Emotional Processing in Treatment of Posttraumatic Stress Disorder (PTSD)". Foretar empirisk evaluering av PTSD begrepet for å undersøke hvorvidt følelser som skyld og skam også kan inkluderes i innholdsdomenet til PTSD. Dette innebærer både psykometriske undersøkelser av måleinstrumenter av et nytt måleinstrument av skam, samt analyser av ulike følelsers innvirkning på prosess og utfall av to typer behandling av PTSD. 

Emneord: Klinisk psykologi og personlighetspsykologi

Publikasjoner

 • Hoffart, Asle; Langkaas, Tomas Formo; Øktedalen, Tuva & Johnson, Sverre Urnes (2019). The temporal dynamics of symptoms during exposure therapies of PTSD: a network approach.. European Journal of Psychotraumatology.  ISSN 2000-8066.  10:1618134, s 1- 11 . doi: 10.1080/20008198.2019.1618134
 • Johnson, Sverre Urnes; Ulvenes, Pål; Øktedalen, Tuva & Hoffart, Asle (2019). Psychometric Properties of the General Anxiety Disorder 7-item (GAD-7) Scale in a Heterogeneous Psychiatric Sample. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  10(1713) . doi: 10.3389/fpsyg.2019.01713
 • Hoffart, Asle; Øktedalen, Tuva; Ulvenes, Pål & Johnson, Sverre Urnes (2018). The Mobility Inventory for Agoraphobia Avoidance Alone Scale: Factor Structure and Psychometric Properties of Subscales. Assessment (Odessa, Fla.).  ISSN 1073-1911.  25(6), s 769- 776 . doi: 10.1177/1073191116659739
 • Langkaas, Tomas Formo; Hoffart, Asle; Øktedalen, Tuva; Ulvenes, Pål; Hembree, Elizabeth A. & Smucker, Mervin (2017). Exposure and non-fear emotions: A randomized controlled study of exposure-based and rescripting-based imagery in PTSD treatment. Behaviour Research and Therapy.  ISSN 0005-7967.  97, s 33- 42 . doi: 10.1016/j.brat.2017.06.007
 • Hoffart, Asle; Øktedalen, Tuva & Langkaas, Tomas Formo (2015). Self-compassion influences PTSD symptoms in the process of change in trauma-focused cognitive-behavioral therapies: a study of within-person processes.. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078. . doi: 10.3389/fpsyg.2015.01273
 • Hoffart, Asle; Øktedalen, Tuva; Svanøe, Karol Lynn; Hedley, Liv Margaret & Sexton, Hal (2015). Predictors of short- and long-term avoidance in completers of inpatient group interventions for agoraphobia. Journal of Affective Disorders.  ISSN 0165-0327.  181, s 33- 40 . doi: 10.1016/j.jad.2015.04.015 Vis sammendrag
 • Øktedalen, Tuva; Hoffart, Asle & Langkaas, Tomas Formo (2015). Trauma-related shame and guilt as time-varying predictors of posttraumatic stress disorder symptoms during imagery exposure and imagery rescripting—A randomized controlled trial. Psychotherapy Research.  ISSN 1050-3307.  25(5), s 518- 532 . doi: 10.1080/10503307.2014.917217
 • Amble, Ingunn Agathe; Gude, Tore; Stubdal, Sven; Øktedalen, Tuva; Skjørten, Anne Marie; Andersen, Bror Just; Solbakken, Ole Andre; Brorson, Hanne Helene; Arnevik, Espen Kristian; Lambert, Michael J. & Wampold, Bruce E. (2014). Psychometric properties of the Outcome Questionnaire-45.2: The Norwegian version in an international context. Psychotherapy Research.  ISSN 1050-3307.  24(4), s 504- 513 . doi: 10.1080/10503307.2013.849016 Vis sammendrag
 • Berggraf, Lene; Ulvenes, Pål G; Øktedalen, Tuva; Hoffart, Asle; Stiles, Tore; McCullough, Leigh & Wampold, Bruce E. (2014). Experience of affects predicting sense of self and others in Short-Term Dynamic and Cognitive Therapy. Psychotherapy.  ISSN 0033-3204.  51(2), s 246- 257 . doi: 10.1037/a0036581
 • Øktedalen, Tuva; Hagtvet, Knut Arne; Hoffart, Asle; Langkaas, Tomas Formo & Smucker, Mervin (2014). The Trauma Related Shame Inventory: Measuring Trauma-Related Shame Among Patients with PTSD. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment.  ISSN 0882-2689.  36(4), s 600- 615 . doi: 10.1007/s10862-014-9422-5
 • Hoffart, Asle; Øktedalen, Tuva; Langkaas, Tomas Formo & Wampold, Bruce E. (2013). Alliance and Outcome in Varying Imagery Procedures for PTSD: A Study of Within-Person Processes. Journal of Counseling Psychology.  ISSN 0022-0167.  60(4), s 471- 482 . doi: 10.1037/a0033604
 • Øktedalen, Tuva & Hagtvet, Knut Arne (2011). A Revised Version of the Norwegian Adaptation of the Test Anxiety Inventory in a Heterogeneous Population. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  55(5), s 475- 487 . doi: 10.1080/00313831.2010.537688

Se alle arbeider i Cristin

 • Øktedalen, Tuva (2015). Are trauma-related shame and guilt part of the PTSD construct?.
 • Øktedalen, Tuva (2012). A multivariate generalizability theory approach: The relationship between trauma related shame, guilt and symptoms of posttraumatic stress disorder.
 • Øktedalen, Tuva (2012). The disaggregation of within-person and between-person effects in longitudinal models of change.
 • Øktedalen, Tuva; Hagtvet, Knut Arne; Hoffart, Asle & Langkaas, Tomas Formo (2012). Using multivariate generalizability for assessing psychometric properties of Trauma Related Fear Inventory (TRFI).
 • Øktedalen, Tuva (2011). A revised version of the Norwegian adaptation of the test anxiety inventory in a heterogeneous population.
 • Øktedalen, Tuva (2011). The mediating role of non-fear emotions in the treatment of PTSD - A randomized controlled trial study.
 • Øktedalen, Tuva (2011). The role of non-fear emotions in process and outcome in treatment of PTSD.
 • Øktedalen, Tuva (2011). Theory of Generalizability applied to an instrument measuring trauma-related shame among patients with PTSD.
 • Øktedalen, Tuva & Hagtvet, Knut Arne (2011). Factor analysis in a heterogeneous population: The case of a revised version of the Norwegian Test Anxiety Inventory.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. des. 2011 22:26 - Sist endret 29. apr. 2014 22:06

Prosjekter

 • Improving Emotional Processing in Treatment of Posttraumatic Stress Disorder (PTSD)
 • Process Mapping Studien ved Modum Bad