thomahk

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Genetikk - arv og miljø

 • Evolusjonspsykologi

 • Statistikk, psykometri, strukturell ligningsmodellering  

 • Psykopatologi og psykoterapi

 • Personlighetspsykologi

 • Kognitiv vitenskap og intelligens

 • Filosofi (spesielt sinnsfilosofi og psykopatologiens filosofi)

Hvorfor er ikke alle mennesker like? Hvorfor og hvordan skapes individuelle forskjeller? I mitt PhD prosjekt vil jeg se på genetiske, miljømessige og kjønnsmessige faktorer som bidrar til sammenhenger mellom personlighet, politiske holdninger, og helsevariabler over tid. Dette kan hjelpe oss å finne ut av den underliggende strukturen på genetiske og miljømessige faktorer som forårsaker menneskelig variasjon.

Jeg er interessert i skjæringspunktet mellom tradisjonell evolusjonspsykologi (menneskelige universalier) og atferdsgenetikk og personlighetspsykologi (individuelle forskjeller). Hvilke genetisk-evolusjonære prosesser opprettholder individuelle forskjeller mellom mennesker over tid?

Undervisning

PSYC4500 - Personlighetspsykologi

PSY2014 - Kvantitativ metode

PSYC2206 - Kognitiv nevrovitenskap 1

Bakgrunn

 • PhD kandidat, Universitetet i Oslo, 2016 →

 • Privatpraktiserende psykolog & fagsjef, Oslo Psykologklinikk 2017 →

 • Psykolog ved Pedagogisk-psykologisk avdeling, Skedsmo kommune, 2015-2016

 • Psykolog ved Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Haugaland DPS, 2014-2015

 • Cand.Psychol., Psykologisk Fakultet, Universitetet i Bergen, 2014

Emneord: Atferdsgenetikk, Personlighetspsykologi, Evolusjonspsykologi, Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi

Publikasjoner

 • Kleppestø, Thomas Haarklau (2019). Intelligence, In Shackelford Todd K. & Viviana A. Weekes-Shackelford (ed.),  Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science.  Springer International Publishing.  ISBN 9783319169996.  45.
 • Kleppestø, Thomas Haarklau; Czajkowski, Nikolai Olavi; Vassend, Olav; Røysamb, Espen; Eftedal, Nikolai Haahjem; Sheehy-Skeffington, Jennifer; Kunst, Jonas R. & Thomsen, Lotte (2019). Correlations between social dominance orientation and political attitudes reflect common genetic underpinnings. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.  ISSN 0027-8424.  116(36), s 17741- 17746 . doi: 10.1073/pnas.1818711116 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kleppestø, Thomas Haarklau; Eftedal, Nikolai Haahjem & Thomsen, Lotte (2019). Social Dominance Orientation(SDO), In Shackelford Todd K. & Viviana A. Weekes-Shackelford (ed.),  Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science.  Springer International Publishing.  ISBN 9783319169996.  Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science.
 • Ulset, Vidar; Czajkowski, Nikolai Olavi; Kraft, Brage; Kraft, Pål; Wikenius, Ellen; Kleppestø, Thomas Haarklau & Bekkhus, Mona (2019). Are unpopular children more likely to get sick? Longitudinal links between popularity and infectious diseases in early childhood. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  14(9), s 1- 14 . doi: 10.1371/journal.pone.0222222 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kennair, Leif Edward Ottesen; Haarklau Kleppestø, Thomas; Larsen, Simen Mjøen & Jørgensen, Bjørn Emil Gloppen (2017). Depression: Is Rumination Really Adaptive?, In Todd K. Shackelford & Virgil Zeigler-Hill (ed.),  The Evolution of Psychopathology.  Springer.  ISBN 978-3-319-60575-3.  Chapter 3.  s 73 - 92
 • Kennair, Leif Edward Ottesen & Kleppestø, Thomas Haarklau (2017). Social Anxiety, In T. K. Shackelford & V. A. Weekes-Shackelford (ed.),  Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science.  Springer.  ISBN 978-3-319-16999-6.  S.
 • Kennair, Leif Edward Ottesen; Kleppestø, Thomas Haarklau; Jørgensen, Bjørn Emil Gloppen & Larsen, Simen Mjøen (2017). Evolutionary Clinical Psychology, In T. K. Shackelford & V. A. Weekes-Shackelford (ed.),  Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science.  Springer.  ISBN 978-3-319-16999-6.  E.
 • Kleppestø, Thomas Haarklau; Kennair, Leif Edward Ottesen; Jørgensen, Bjørn Emil Gloppen; Borgan, Kristina & Larsen, Simen Mjøen (2017). Depression, In T. K. Shackelford & V. A. Weekes-Shackelford (ed.),  Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science.  Springer.  ISBN 978-3-319-16999-6.  D.
 • Kennair, Leif Edward Ottesen & Kleppestø, Thomas Haarklau (2016). Hva er psykopatologi?, I: Roger Hagen & Leif Edward Ottesen Kennair (red.),  Psykiske lidelser.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205490260.  Kapittel 1.  s 13 - 45

Se alle arbeider i Cristin

 • Eftedal, Nikolai Haahjem; Kleppestø, Thomas Haarklau; Røysamb, Espen; Vassend, Olav; Ystrøm, Eivind & Thomsen, Lotte (2019). Moral opportunism: A unique genetic grounding associates lesser guilt from perpetrating injustice with greater sensitivity to being the victim of it..
 • Kennair, Leif Edward Ottesen; Kleppestø, Thomas Haarklau; Blomster, Johanna Katarina & Bøckman, Petter (2019, 31. august). Hvorfor er vi mer opptatt av om noen så at vi gikk på trynet enn om det gjorde vondt?. [Internett].  Forskning.no.
 • Kleppestø, Thomas Haarklau; Czajkowski, Nikolai Olavi; Vassend, Olav; Røysamb, Espen; Eftedal, Nikolai Haahjem; Kunst, Jonas R.; Sheehy-Skeffington, Jennifer & Thomsen, Lotte (2019). Social dominance orientation has both genetic and unique environmental influences, but only genetic pleiotropy accounts for its correlation with political attitudes..
 • Larsen, Simen Mjøen; Haarklau Kleppestø, Thomas; Buss, David M. & Kennair, Leif Edward Ottesen (2016). Repetitive thinking in a normal population: reponse to negative events. HBES - Human Behavior and evolution society - 28th Annual Meeting - Conference programme and Book of Abstracts.
 • Larsen, Simen Mjøen; Haarklau Kleppestø, Thomas; Buss, David M. & Kennair, Leif Edward Ottesen (2016). Repetitive thinking in a normal population: response to negative events.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. okt. 2016 16:05 - Sist endret 29. jan. 2020 16:36