thomahk

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Genetikk - arv og miljø

 • Evolusjonspsykologi

 • Statistikk, psykometri, strukturell ligningsmodellering  

 • Psykopatologi og psykoterapi

 • Personlighetspsykologi

 • Kognitiv vitenskap og intelligens

 • Filosofi (spesielt sinnsfilosofi og psykopatologiens filosofi)

Hvorfor er ikke alle mennesker like? Hvorfor og hvordan skapes individuelle forskjeller? I mitt PhD prosjekt vil jeg se på genetiske, miljømessige og kjønnsmessige faktorer som bidrar til sammenhenger mellom personlighet, politiske holdninger, og helsevariabler over tid. Dette kan hjelpe oss å finne ut av den underliggende strukturen på genetiske og miljømessige faktorer som forårsaker menneskelig variasjon.

Jeg er interessert i skjæringspunktet mellom tradisjonell evolusjonspsykologi (menneskelige universalier) og atferdsgenetikk og personlighetspsykologi (individuelle forskjeller). Hvilke genetisk-evolusjonære prosesser opprettholder individuelle forskjeller mellom mennesker over tid?

Undervisning

PSYC4500 - Personlighetspsykologi

PSY2014 - Kvantitativ metode

PSYC2206 - Kognitiv nevrovitenskap 1

Bakgrunn

 • PhD kandidat, Universitetet i Oslo, 2016 →

 • Privatpraktiserende psykolog & fagsjef, Oslo Psykologklinikk 2017 →

 • Psykolog ved Pedagogisk-psykologisk avdeling, Skedsmo kommune, 2015-2016

 • Psykolog ved Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Haugaland DPS, 2014-2015

 • Cand.Psychol., Psykologisk Fakultet, Universitetet i Bergen, 2014

Emneord: Atferdsgenetikk, Personlighetspsykologi, Evolusjonspsykologi, Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi
Publisert 11. okt. 2016 16:05 - Sist endret 29. jan. 2020 16:36