susiefu

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

  • Klinisk anvendt forskning

  • Schizofreni: behandling, tidlig intervensjon, prognose

  • Nevropsykologi

  • Rehabiliteringspsykologi

Prosjekt

Jeg deltar i et forskningsprosjekt som undersøker om nevrokognisjon og resiliens er mulige prediktorer for bedring og full restitusjon ved schizofreni. Dette er en prospektiv longitudinell studie der deltagerne vil følges med årlige undersøkelser i en 10-års periode. Formålet med studien er blant annet å gi økt kunnskap om schizofreniens heterogenitet, og vil hjelpe klinikere med å forbedre behandlingen og rehabiliteringen av pasienter.

Bakgrunn

  • Cand. psychol., Psykologisk institutt, UiO, vår 2013

  • Dobbeltkompetansestipendiat, Psykologisk institutt, UiO og Vestre Viken HF fra høst 2014

Emneord: Nevropsykologi, Klinisk psykologi og personlighetspsykologi, Avdeling for klinisk psykologi

Publikasjoner

  • Fu, Susie; Czajkowski, Nikolai Olavi & Torgalsbøen, Anne-Kari (2018). Cognitive improvement in first-episode schizophrenia and healthy controls: A 6-year multi-assessment follow-up study. Psychiatry Research.  ISSN 0165-1781.  267, s 319- 326 . doi: 10.1016/j.psychres.2018.06.016
  • Torgalsbøen, Anne-Kari; Fu, Susie & Czajkowski, Nikolai Olavi (2018). Resilience trajectories to full recovery in first-episode schizophrenia. European psychiatry.  ISSN 0924-9338.  52, s 54- 60 . doi: 10.1016/j.eurpsy.2018.04.007
  • Fu, Susie; Czajkowski, Nikolai Olavi; Rund, Bjørn Rishovd & Torgalsbøen, Anne-Kari (2017). The relationship between level of cognitive impairments and functional outcome trajectories in first-episode schizophrenia. Schizophrenia Research.  ISSN 0920-9964.  190, s 144- 149 . doi: 10.1016/j.schres.2017.03.002 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

  • Torgalsbøen, Anne-Kari; Fu, Susie & Czajkowski, Nikolai Olavi (2016). Resilience trajectories in fully recovered first-episode psychosis patients.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. sep. 2014 09:00 - Sist endret 11. nov. 2016 12:25