samiraam

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Kognitiv nevrogenetikk og genplastisitet

 • Etiologi i psykopatologi

 • Oppmerksomhetsmekanismer, fordommer og underskudd

 • Persepsjon av ansikt, skjønnhet, og farger

 • Beslutninger og dommer

 • Pupillometri og øyebevegelser

 • Kjønnsforskjeller

Undervisning

Bakgrunn

Utdanning:

 • 1999-2001, Associate’s degree I Radiografi, Teheran Universitetet

 • 2004-2007, B.A. i psykologi, Teheran Universitetet

 • 2011-2013, M.Phil. i kognitiv nevrovitenskap, Universietet i Oslo, 2011-2013

Jobb:

 • 2000-2009, Radiograf i offentlige sykehus og private radiografiklinikker

 • 2006-2007, Seminarleder i psykologi, Payamenoor universitetet

 • 2012-2014, Forskningsassistent, UiO

 • 2014-2014 (Nov.), Koordinator og vikarlærer

Priser

Pris for beste student av i alt 400 studenter i psykologi, 2007

Pris for beste student av i alt 25 studenter i radiografi, 2001

Verv

2010-d.d. Frivillig arbeid for ulike menneskerettighetsorganisjasjoner

Emneord: Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Nevrovitenskap, Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap

Publikasjoner

Suegami, Takashi; Samira, Aminihajibashi & Laeng, Bruno (2014). Another look at category effects on colour perception and their left hemispheric lateralisation: no evidence from a colour identification task.. Cognitive Processing.  ISSN 1612-4782. 15, s 217- 226 . doi: 10.1007/s10339-013-0595-8

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. jan. 2015 08:30 - Sist endret 20. sep. 2016 11:09

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter

Forskergrupper