Paulina Due-Tønnessen

Bilde av Paulina Due-Tønnessen
English version of this page
Rom Rikshospitalet (OUS) E3:2008
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Rikshospitalet
Andre tilknytninger Psykologisk institutt Det medisinske fakultet (Student)

Faglige interesser

  • Arbeider for det meste som klinisk nevroradiolog på Rikshospitalet, OUS.

  • Er spesielt interessert i avansert MRI billeddiagnostikk (strukturell og funksjonell, som MR perfusjon, fMRI osv.) innenfor hjernesvulst og andre intracerebrale patologiske forhold.

  • Interessert i normale utvikling av hjernen fra barn til voksen og i aldringsprosessen.

Bakgrunn

  • Cand.med fra Rijksuniversitet Groningen, Nederland, 1986. Spesialist i radiologi 1994.

  • Nevroradiolog siden 2000.

  • Siden 1993 ansatt ved radiologisk avdeling, Rikshospitalet, OUS.

  • Siden 2001 som seksjonsoverlege nevroradiologisk seksjon samme sted.

Samarbeid

  • Avanserte strukturell og funksjonell MRI (magnetic resonance imaging) metoder innenfor tumordiagnostikk (prosjekter: EMBRACE(Atle Bjørnerud), SAILOR(Atle Bjørnerud), DC-CAST-GBM(Steinar Aamdal/Iver Langmoen).

  • Knyttet til flere prosjekter hvor det brukes MRI ved Center for the Study of Human Cognition (i regi av Kristine Walhovd og Anders Fjell).

  • I tillegg knyttet til prosjekter hvor det brukes MRI i forskning på pasienter med frontale hjernelesjoner (FRONT, Anne Kristin Solbakk), pasienter med (begynnende)demens(MCI) (Medcoast,Tormod Faldby), pasienter med gender identity disorder (SOBER, Ira Haraldsen) og oppfølging av pasienter behandlet for akutt lymfatisk leukemi (ALL, Ellen Ruud).

Emneord: Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon
Publisert 9. jan. 2013 13:24 - Sist endret 3. apr. 2020 00:27