Øystein Olav Skaar

Faglige interesser

 • Metodologi og forskingsdesign, særleg kvantitativ forsking

 • Langtidsminne, arbeidsminne og eksekutive funksjonar

 • Prosesseringsflyt og kognitiv last

 • «Kroppsleg kognisjon» (embodied cognition)

 • Metakognisjon

 • Læringsstrategiar

 • Multimedialæring

Ph.d.-prosjekt

Tittel på prosjektet: «Aha-experiences and interest in mathematics education»

Med utgangspunkt i arbeidet til Sascha Topolinski og Rolf Reber (rettleiar), har prosjektet som mål å tilføre kognitiv vitskap ny teoretisk og empirisk kunnskap om fenomenologien knytt til aha-opplevingar (kjensla av plutseleg innsikt).

Prosjektet vil vere bygd opp av tre studiar som tek i bruk eksperimentelt design eller tversnittundersøkingar (survey). Det vil vere eit generelt fokus på relasjonen mellom aha-opplevingar og haldningar, og særleg interesse for matematikk.

Undervisning

Bakgrunn

2014 – 2018: Stipendiat i psykologi ved Universitetet i Oslo

2013 – 2014: Vitskapeleg assistent ved Universitetet i Bergen (leia av: Rolf Reber)

2013 – 2014: Universitetslektor, Praktisk-pedagogisk utdanning, Universitetet i Bergen

2010 – 2012: Pedagogisk leiar ved Bergen kommune

2011 – 2013: Master i pedagogikk frå Universitetet i Bergen

2007 – 2010: Bachelor i førskulelærar frå Høgskulen i Bergen

Emneord: Pedagogisk psykologi, Sosialpsykologi, Avdeling for metode arbeids- kultur- og sosialpsykologi, Metode, Kognitiv psykologi

Publikasjonar

 • Krumsvik, Rune Johan & Skaar, Øystein Olav (2019). Schooling, educational technology and teachers’ everyday practice in Norway, In George W. Noblit (ed.),  Oxford Research Encyclopedia of Education.  Oxford University Press.  ISBN 9780190264093.  23.
 • Folgerø, Per Olav; Hodne, Lasse; Johansson, Christer; Andresen, Alf Edgar; Sætren, Lill Charlotte; Specht, Karsten; Skaar, Øystein Olav & Reber, Rolf (2016). Effects of facial symmetry and gaze direction on perception of social attributes: A study in experimental art history. Frontiers in Human Neuroscience.  ISSN 1662-5161.  10:452(2016) . doi: 10.3389/fnhum.2016.00452
 • Skaar, Øystein Olav & Krumsvik, Rune Johan (2015). Multimedia discrepancies - plenary lectures as perceived by students. UNIPED.  ISSN 1893-8981.  38(1), s 53- 73 Fulltekst i vitenarkiv.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Skaar, Øystein Olav (2016). Forskingsbasert multimedialæring, I: Rune Johan Krumsvik (red.),  Digital læring i skole og lærerutdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215020495.  11.  s 214 - 235
 • Skaar, Øystein Olav (2014). Den misforståtte digitale kompetansen. NRK Ytring.
 • Skaar, Øystein Olav & Krumsvik, Rune Johan (2013). The Multimedia Expanse.
 • Skaar, Øystein & Krumsvik, Rune Johan (2013). Digital læring i førelesingar. På Høyden - nettavis for Universitetet i Bergen.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 10. sep. 2014 12:22 - Sist endra 10. nov. 2016 11:21