monaireh

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Ungdom, identitet og migrasjon

 • Grenseoverskridende barndom og oppdragelse

 • Vold i nære relasjoner og vold mot barn

 • Kulturpsykologiske perspektiver på minoriteter og majoriteter

 • Diskursiv psykologi

 • Kvalitative metoder og forskningsetikk

Undervisning

 • PSY4110 Applied qualitative methods

 • PSY2013 Forskningsmetode

 • PSY2503 Samfunns, kultur og minoritetspsykologi

Bakgrunn

Utdannelse

 • 2004 – 2008: Ph.d.-stipendiat, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

 • 2001 – 2003: Hovedfag i psykologi, NTNU

 • 1996 – 2001: Profesjonsstudiet i psykologi, 1. avd., Universitetet i Oslo

Stillinger

 • 2016 Førsteamanuensis i psykologi, Universitetet i Oslo

 • 2016 – Forsker (20%) seksjon barn og unge – vold og traumer, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

 • 2014 – 2016: Seksjonsleder seksjon barn og unge – vold og traumer, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

 • 2010 – 2016: Forsker Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, seksjon barn og unge – vold og traumer

 • 2009 – 2010: Høyskolelektor i psykologi, Høyskolen i Oslo

Verv

2016 →         Member of Ethical board, Department of Psychology, Oslo University

2015 – 2016  Medlem av Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende i minoritetsfamilier. NAKMI

2014 →         Medlem av fondskomiteen, Foreningen for brå og uventet spedbarnsdød

2012 - 2015  Medlem av filmklagenemda

2012 – 2014 Ekspertpanel på www.ung.no

2010 – 2013 Spaltist i Magasinet Voksne for Barn

2010 - 2012  Varamedlem i filmklagenemda

Samarbeid

 • Nordisk nettverk for barnelivsforskning (Nordic Network for Research on Children’s daily lives)

 • Forskningsgruppen Personal development and Socioculturual change, Centre for Advanced Study at the Norwegian Academy of Science and Letters (CAS)

 • I NKVTS med forskere i forskningsprogrammet Vold i nære relasjoner

Emneord: Kultur- og samfunnspsykologi, Metode, Sosialpsykologi, Etikk, Avdeling for metode arbeids- kultur- og sosialpsykologi
Publisert 12. okt. 2016 17:10 - Sist endret 27. sep. 2018 09:50