monaireh

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Ungdom, identitet og migrasjon

 • Grenseoverskridende barndom og oppdragelse

 • Vold i nære relasjoner og vold mot barn

 • Kulturpsykologiske perspektiver på minoriteter og majoriteter

 • Diskursiv psykologi

 • Kvalitative metoder og forskningsetikk

Undervisning

 • PSY4110 Applied qualitative methods

 • PSY2013 Forskningsmetode

 • PSY2503 Samfunns, kultur og minoritetspsykologi

Bakgrunn

Utdannelse

 • 2004 – 2008: Ph.d.-stipendiat, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

 • 2001 – 2003: Hovedfag i psykologi, NTNU

 • 1996 – 2001: Profesjonsstudiet i psykologi, 1. avd., Universitetet i Oslo

Stillinger

 • 2016 Førsteamanuensis i psykologi, Universitetet i Oslo

 • 2016 – Forsker (20%) seksjon barn og unge – vold og traumer, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

 • 2014 – 2016: Seksjonsleder seksjon barn og unge – vold og traumer, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

 • 2010 – 2016: Forsker Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, seksjon barn og unge – vold og traumer

 • 2009 – 2010: Høyskolelektor i psykologi, Høyskolen i Oslo

Verv

2016 →         Member of Ethical board, Department of Psychology, Oslo University

2015 – 2016  Medlem av Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende i minoritetsfamilier. NAKMI

2014 →         Medlem av fondskomiteen, Foreningen for brå og uventet spedbarnsdød

2012 - 2015  Medlem av filmklagenemda

2012 – 2014 Ekspertpanel på www.ung.no

2010 – 2013 Spaltist i Magasinet Voksne for Barn

2010 - 2012  Varamedlem i filmklagenemda

Samarbeid

 • Nordisk nettverk for barnelivsforskning (Nordic Network for Research on Children’s daily lives)

 • Forskningsgruppen Personal development and Socioculturual change, Centre for Advanced Study at the Norwegian Academy of Science and Letters (CAS)

 • I NKVTS med forskere i forskningsprogrammet Vold i nære relasjoner

Emneord: Kultur- og samfunnspsykologi, Metode, Sosialpsykologi, Etikk, Avdeling for metode arbeids- kultur- og sosialpsykologi

Publikasjoner

 • Lunde, Ingvild; Hauge, Mona-Iren; Johansen, R. Elise B & Sagbakken, Mette (2020). ‘Why did I circumcise him?’ Unexpected comparisons to male circumcision in a qualitative study on female genital cutting among Kurdish-Norwegians. Ethnicities.  ISSN 1468-7968.  s 1- 22 . doi: 10.1177/1468796819896089
 • Lunde, Ingvild; Johansen, R. Elise B; Hauge, Mona-Iren & Sagbakken, Mette (2020). Sexually destroyed or empowered? Silencing female genital cutting in close relationships. Culture, Health and Sexuality.  ISSN 1369-1058. . doi: 10.1080/13691058.2020.1738553
 • Egeland, Karina M.; Hauge, Mona-Iren; Ruud, Torleif; Ogden, Terje & Heiervang, Kristin Sverdvik (2019). Significance of Leaders for Sustained Use of Evidence-Based Practices: A Qualitative Focus-Group Study with Mental Health Practitioners. Community mental health journal.  ISSN 0010-3853.  55 . doi: 10.1007/s10597-019-00430-8 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hauge, Mona-Iren (2019). Når politiske tiltak banker på klasseromsdøren: Omskjæring som tema i skolehverdagen, I: Anne Jansen & Agnes Andenæs (red.),  Hverdagsliv, barndom og oppvekst. Teoretiske posisjoner og metodiske grep.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02979-5.  Kapittel 8.  s 171 - 187
 • Hauge, Mona-Iren & Kiamanesh, Parvin (2019). Mothering and everyday life during and in the aftermath of domestic violence among women with immigrant backgrounds in Norway. Child & Family Social Work.  ISSN 1356-7500. . doi: 10.1111/cfs.12710
 • Bersvendsen, Agnete & Hauge, Mona-Iren (2018). Da skjønte jeg at nå smeller det snart: Voksne som opplevde vold i barndommen ser tilbake. Tidsskriftet Norges Barnevern.  ISSN 0800-1014.  95(02-03), s 96- 109 . doi: 10.18261/ISSN.1891-1838-2018-02-03-03 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kiamanesh, Parvin & Hauge, Mona-Iren (2018). “We are not weak, we just experience domestic violence”—Immigrant women's experiences of encounters with service providers as a result of domestic violence. Child & Family Social Work.  ISSN 1356-7500.  s 1- 8 . doi: 10.1111/cfs.12615
 • Dager, Turid Nygaard; Kjeken, Ingvild; Berdal, Gunnhild; Sand-Svartrud, Anne-Lene; Bø, Ingvild; Dingsør, Anne; Eppeland, Siv Grødal; Hagfors, Jon; Hamnes, Bente; Nielsen, Merete; Slungaard, Bente; Wigers, Sigrid Hørven & Hauge, Mona-Iren (2017). Rehabilitation for patients with rheumatic diseases: Patient experiences of a structured goal planning and tailored follow-up programme. SAGE Open Medicine.  ISSN 2050-3121.  5, s 1- 9 . doi: 10.1177/2050312117739786
 • Helland, Ylva; Dagfinrud, Hanne; Hauge, Mona-Iren; Kjeken, Ingvild & Zangi, Heidi Andersen (2017). Patients' Perspectives on Information and Communication About Sexual and Relational Issues in Rheumatology Health Care. Musculoskeletal Care.  ISSN 1478-2189.  15(2), s 131- 139 . doi: 10.1002/msc.1149
 • Hauge, Mona-Iren (2016). Barn og unges deltagelse i forskning om sensitive og erfaringsnære hendelser, I:  Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner..  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026411.  Kapttel 16.  s 253 - 264
 • Hauge, Mona-Iren; Schultz, Jon-Håkon & Øverlien, Carolina (2016). Møter med barn i utsatte livssituasjoner. Fra forskning til praktiske tiltak, I:  Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner..  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026411.  Kapittel 1.  s 11 - 21
 • Skjørten, Kristin; Hauge, Mona-Iren; Langballe, Åse; Schultz, Jon-Håkon & Øverlien, Carolina (2016). Å se det utsatte barnet, I:  Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner..  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026411.  Kapittel 6.  s 93 - 107
 • Herland, Mari Dalen; Hauge, Mona-Iren & Helgeland, Ingeborg Marie (2015). Balancing fatherhood: Experiences of fatherhood among men with a difficult past. Qualitative Social Work.  ISSN 1473-3250.  14(2), s 242- 258 . doi: 10.1177/1473325014528737
 • Urwin, Cathy; Hauge, Mona-Iren; Hollway, Wendy & Haavind, Hanne (2013). Becoming a mother through culture. Qualitative Inquiry.  ISSN 1077-8004.  19(6), s 470- 479 . doi: 10.1177/1077800413482101
 • Dager, Turid Nygaard; Kjeken, Ingvild; Fjerstad, Elin & Hauge, Mona-Iren (2012). "It is about taking grips and not let myself be ravaged by my body": A qualitative study of outcomes from in-patient multidisciplinary rehabilitation for patients with chronic rheumatic diseases. Disability and Rehabilitation.  ISSN 0963-8288.  34(11), s 910- 916 . doi: 10.3109/09638288.2011.626485
 • Hauge, Mona-Iren (2012). ”Vi snakker om mensen og sånn, men ikke omskjæring”: Omskjæring som tema blant jenter med minoritetsbakgrunn. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  4(12), s 305- 316
 • Hamnes, Bente; Kjeken, Ingvild; Hauge, Mona-Iren & Hagen, Kåre Birger (2011). ‘I have come here to learn how to cope with my illness, not to be cured’: A Qualitative Study of Patient Expectations Prior to a One-Week Self-Management Programme. Musculoskeletal Care.  ISSN 1478-2189.  9(4), s 200- 210 . doi: 10.1002/msc.212 Vis sammendrag
 • Hauge, Mona-Iren & Haavind, Hanne (2011). Boys' bodies and the constitution of adolescent masculinities. Sport, Education and Society.  ISSN 1357-3322.  16(1), s 1- 16 . doi: 10.1080/13573322.2011.531958
 • Helland, Ylva; Kjeken, Ingvild; Steen, Eldri; Kvien, Tore Kristian; Hauge, Mona-Iren & Dagfinrud, Hanne (2011). Rheumatic Diseases and Sexuality: Disease Impact and Self-Management Strategies. Arthritis Care and Research.  ISSN 0893-7524.  63(5), s 743- 750 . doi: 10.1002/acr.20424
 • Zangi, Heidi Andersen; Hauge, Mona-Iren; Steen, Eldri; Finset, Arnstein & Hagen, Kåre Birger (2011). "I am not only a disease, I am so much more". Patients with rheumatic diseases' experiences of an emotion-focused group intervention. Patient Education and Counseling.  ISSN 0738-3991.  85(3), s 419- 424 . doi: 10.1016/j.pec.2010.12.032
 • Hauge, Mona-Iren (2010). Når far ikke lenger er riset bak speilet? Grensesetting og foreldreskap i en omskiftelig tid. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  47(12), s 1119- 1123
 • Hauge, Mona-Iren (2010). Oppvekst i dagens Norge i en tid med globalisering. Barn.  ISSN 0800-1669.  28(2), s 81- 93
 • Hauge, Mona-Iren (2009). Bodily practices and discourses of hetero-femininity: girls’ constitution of subjectivities in their social transition between childhood and adolescence. Gender and Education.  ISSN 0954-0253.  21(3), s 293- 307 . doi: 10.1080/09540250802667625
 • Hauge, Mona-Iren (2005). Den nye kulturpsykologien. Impuls : Tidsskrift for psykologi.  ISSN 0801-2911.  1, s 4- 9
 • Hauge, Mona-Iren (2003). Jenter i virvelvind: Konstruksjoner av kjønn, alder og etnisitet blant jenter i 12-14 års alderen. Kvinneforskning.  ISSN 0806-6256.  (3), s 32- 43
 • Hauge, Mona-Iren (2000). Hvilket 'menneske' trer fram av psykologisk forskning: En diskusjon av metode og menneskesyn. Psykologisk tidsskrift.  ISSN 1501-7508.  (4), s 7- 11

Se alle arbeider i Cristin

 • Øverlien, Carolina; Hauge, Mona-Iren & Schultz, Jon-Håkon (2016). Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner.. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026411.  312 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Andenæs, Agnes; Benum, Kirsten; Carlquist, Erik; Halvorsen, Margrethe S.; Hauge, Mona-Iren; Madsen, Ole Jacob; Moss, Sigrun Marie; Oddli, Hanne; Roen, Katrina; Råbu, Marit; Skjelsbæk, Inger; Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Sveaass, Nora & Tjersland, Odd Arne (2017). Sneversynt om psykologisk kunnskap. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  198(5), s 28- 29
 • Kiamanesh, Parvin & Hauge, Mona-Iren (2017). Challenges and opportunities parent and children With minority background face to obtain appropriate assistance due to domestic violence.
 • Dyb, Grete; Glad, Kristin Alve; Hafstad, Gertrud Sofie; Holt, Tonje; Myhre, Mia Cathrine; Skjørten, Kristin; Thoresen, Siri; Warp, Simen K. & Hauge, Mona-Iren (2016). Juridiske, etiske og metodiske problemstillinger ved gjennomføring av omfangsundersøkelser med barn og unge om vold og seksuelle overgrep. Rapport. 5/2016.
 • Holthe, Mira Elise Glaser; Hauge, Mona-Iren & Myhre, Mia Cathrine (2016). Seksuelle overgrep mot barn og unge med innvandrerbakgrunn: En undersøkelse av forekomst og erfaring i hjelpeinstansene. Rapport. 1/2016.
 • Lunde, Ingvild Bergom; Johansen, Elise B.; Hauge, Mona-Iren & Sagbakken, Mette (2016). Tabu, seksualitet og kvinnelig omskjæring blant kurdere i Norge.
 • Øverlien, Carolina; Hauge, Mona-Iren; Myhre, Mia Cathrine; Moen, Linda Holen & Holthe, Mira Elise Glaser (2016). Profesjonsutøveres møter med barn og unge utsatt for vold og seksuelle overgrep. Erfaringer og kunnskapsbehov..
 • Hauge, Mona-Iren (2015). ‘Necessary to raise a child’ or ‘violence from parents’? An explorative study of youth of immigrant background and their experiences with violence in Close relationships.
 • Hauge, Mona-Iren (2014). Minoritetsetniske barn og unge og vold i hjemmet.
 • Hauge, Mona-Iren (2014). The children and youth behind the numbers.
 • Sommerfeldt, Marianne Buen; Hauge, Mona-Iren & Øverlien, Carolina (2014). Minoritetsetniske barn og unge og vold i hjemmet. Utsatthet og sosialfaglig arbeid. Rapport. 3/2014.
 • Hauge, Mona-Iren (2013). Fra tall til stemmer: Minoritetsetniske unge og deres erfaringer med vold i nære relasjoner.
 • Hauge, Mona-Iren (2013). Omskjæring og skam.
 • Hauge, Mona-Iren (2013). Research with young people on female circumcision: Negotiating Cultural sensitivity, Law and transparency, In Kitty te Riele & Rachel Brooks (ed.),  Negotiating ethical challenges in youth research.  Routledge.  ISBN 978-0-415-80847-7.  11.  s 137 - 148
 • Hauge, Mona-Iren & Aadnanes, Margrete (2013). Bruk av vold i oppdragelsen.
 • Hauge, Mona-Iren; Lien, Inger Lise & Johansen, Ragnhild Elise B (2013). Er du gutt og har spørsmål om omskjæring av jenter?.
 • Aadnanes, Margrethe & Hauge, Mona-Iren (2012). Sense of belonging in the Norwegian society in the aftermatch of 22/7 among ethnic miniority youth Survivors of the Utøya massacre.
 • Hauge, Mona-Iren (2012). Affective transitions: Adolescent girls managing FGM in a Norwegian context of immigration.
 • Hauge, Mona-Iren (2012). Change, transformation and continuation: Conceptions of temporality in longitudinal qualitative research.
 • Hauge, Mona-Iren (2012). Does research with young people conceptualized as ‘vulnerable’ on issues considered ‘sensitive’ require particular ethical considerations? Some examples from research with young people on the practice of female genital circumcision (FGM).
 • Hauge, Mona-Iren (2012). Tause helseplager. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  132(01), s 120
 • Hauge, Mona-Iren (2012). Å ta avstand uten å fordømme: Sosiale håndteringer av omskjæringspraksisen blant jenter med bakgrunn fra land der omskjæring av jenter er utbredt.
 • Hauge, Mona-Iren & Hartvedt, Kristine (2012). ”Må vi snakke om det?” Helseundervisning om omskjæring ved Sogn videregående skole.
 • Hamnes, Bente; Hauge, Mona-Iren; Kjeken, Ingvild & Hagen, Kåre Birger (2011). ‘I have come here to learn how to cope with my illness, not to be cured’: A Qualitative Study of Patient Expectations Prior to a One-Week Self-Management Programme. Vis sammendrag
 • Hauge, Mona-Iren (2011). «I doubt that pride will last». Relationships and negotiations of circumcision among adolescent girls in a Norwegian context of immigration.
 • Hauge, Mona-Iren; Haavind, Hanne; Hollway, Wendy & Urwin, Cathy (2011). Becoming a mother through culture.
 • Hauge, Mona-Iren (2009). Doing, being and becoming: Young people's processes of subjectivation between categories of age.
 • Hauge, Mona-Iren (2008, 16. mai). 17. mai og monokulturalisme og flerkulturalisme.  Ny Tid.
 • Hauge, Mona-Iren (2008, 20. mai). Barn og lek. [TV].  NRK.
 • Hauge, Mona-Iren & Jansen, Anne (2007). Narrativer og diskurser som kvalitative analysestrategier.
 • Hauge, Mona-Iren (2006, 27. mai). Prinsesseeventyret: Norske småjenter er kledd for ball i rosa og tyll.  Klassekampen.
 • Hauge, Mona-Iren & Sedumedi, Susan (2006). (Un)Healthy bodies: Discourses in the construction of the heterosexual male. Vis sammendrag
 • Hauge, Mona-Iren (2005). Ageing and gendering the body: Developmental positions for boys situated in an urban multiethnic context. Vis sammendrag
 • Hauge, Mona-Iren (2005). Er sosial klasse en relevant kategori for psykologifaget?.
 • Hauge, Mona-Iren & Hoffshagen, Britt (2003, 07. mars). Forventninger hele veien.  Romerikes blad.
 • Hauge, Mona-Iren & Nilsen, Jannicke (2003, 22. september). Stjernene påvirker jenters selvfølelse.  Dagsavisen.
 • Hauge, Mona-Iren & Ryste, Marte (2003, 01. oktober). Utfordrende om makt.  Kvinnejournalen.
 • Hauge, Mona-Iren (2002). Jenter i skolegården: En utforskning av venninnerelasjoner i bevegelse.
 • Hauge, Mona-Iren (2002). Kropp, klær, seksualitet: Konstruksjoner av kjønn blant jenter i 12-14 års alderen.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. okt. 2016 17:10 - Sist endret 27. sep. 2018 09:50