Maria Stylianou Korsnes

Bilde av Maria Stylianou Korsnes
English version of this page
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Oslo universitetssykehus Alderspsykiatrisk døgnenhet Slottsberget 35 1385 Asker
Andre tilknytninger Psykologisk institutt

Faglige interesser

Jeg er spesielt interessert i hjerneforskning og hjerneavbildingsmetodologi (neuroimaging) med fokus på klinisk anvendelse, og hvordan sykdom eller skade påvirker kognitive funksjoner, tanker og emosjoner hos mennesker.

Ved Alderpsykiatrisk avdeling er mitt nåværende fokus innen aldersrelaterte psykiatriske sykdommer, og hvordan vi kan skille mellom aldringsprosessen og nevrologiske og psykiatriske lidelser, deriblant demens, depresjon, angst og kognitiv svikt. I dette arbeidet er min interesse hovedsakelig innen nevropsykologisk testing og billeddiagnostikk med bruk av funksjonell Magntetisk Resonance Imaging (fMRI).

Funksjonell hjerneavbildingsmetodologi er spennende, og store fremskritt har blitt gjort de siste årene. Det er nå mulig å forstå hvordan kognitive prosesser samhandler, og dermed også relatere avvik i hjerneaktivering til kognitive prosesser. Helt klare sammenhenger finnes som regel ikke, men ved å sette sammen flere biter av puslespillet er det håp om etter hvert å finne frem til diagnostiske metoder som i hovedsak støtter seg til bildediagnostikk.

Undervisning

PSYC4305 Klinisk nevropsykologi

PSYC4400 Forpraksis Voksne-Relasjonskompetanse

PSYC2103 Projekt, Kognitiv og Nevropsykologi Sensor

Bakgrunn

 • Ansatt i full stilling ved OUS, Ullevål, Alderpsykiatrisk avdeling som forskningsleder og nevropsykolog, og i 20% stilling som professor II ved Psykologisk institutt, UiO.

 • Spesialist i klinisk nevropsykologi med bred erfaring fra forskjellige pasientgrupper og aldersgrupper.

 • Doktor psychol fra UIO fra 1996, og har hatt to postdoktorperioder ved Psykologisk institutt. 

 • Gjesteforsker og ansatt forsker ved Standford University hos henholdsvis John Gabrieli og Marc Feldmann.

 • Forskningsleder ved alderspsykiatrisk avdeling, OUS, siden 2010

Samarbeid

 • Stanford University, USA, Technion Institutt of technology, Israel, Viken Alderspsykiatriske Forskningsnettverk, Oslo Universitets Sykehus (OUS)

 • Redaktør og styremedlem av Norsk Nevropsykologisk forening fra 2006-2013

 • Styremedlem Forskningsutvalget; Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus

 • Styremedlem Klinikkens utdanningsutvalg for psykologer OUS

Emneord: Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap, Kognitiv psykologi, Nevropsykologi, Nevrovitenskap

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Knauss, Samuel; Stelzle, Dominik; Emmrich, Julius; Korsnes, Maria Stylianou; Sejvar, James & Winkler, Andrea Sylvia (2019). An emphasis on neurology in low and middle-income countries. Lancet Neurology. ISSN 1474-4422. 18(12), s. 1078–1079. doi: 10.1016/S1474-4422%2819%2930392-8
 • Korsnes, Maria Stylianou & Ulstein, Ingun (2014). kognitive effekter ved depresjon hos eldre, literatur gjennomgang av nevropsykologiske funn. Demens&Alderspsykiatri. 18(2), s. 21–21.
 • Korsnes, Maria Stylianou; Hugdahl, Kenneth; Nygård, Merethe & Bjørnes, Helge (2010). En fMRI studie av hørselshallusinasjoner hos pasienter med epilepsy. Nevropsykologi : Medlemsblad for Norsk Nevropsykologisk Forening. ISSN 1500-8347. 12, s. 11–12.
 • Korsnes, Maria Stylianou; Magnussen, Svein & Gabrieli, John D (2007). Neural correlates of object priming: an fMRI study. Perception. ISSN 0301-0066. 36, s. 120–121.
 • Andresen, Sverre; Korsnes, Maria Stylianou; Stabell, Kirsten Engberg; Bjørnerud, Atle & Due-tønnesen, P (2005). Memory-related hippocampal fMRI activation in presurgical assessment of patients with temporal lobe epilepsy- a pilot study. Epilepsia. ISSN 0013-9580.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. apr. 2013 15:15 - Sist endret 8. juli 2019 14:41